Kontakty

Sekretariát

Adresa: Rubeška 393/7, 190 00  Praha 9 - Vysočany

Telefon: +420 274 817 404
E-mail: cappo@cappo.cz
Webové stránky: www.cappo.cz

ID datové schránky: iszptzg

IČ: 48137570
DIČ: CZ48137570

Číslo účtu: 176333925/0300 ČSOB

Asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 58828.

Osobnosti ČAPPO

Ing. Jan Mikulec, CSc.

Výkonný ředitel

Ing. Jan Mikulec, CSc.

Jan Mikulec je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze.

Pracovní kariéru zahájil jako vědecký pracovník a odborný asistent na VŠCHT. V letech 1990 až 1996 pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v odboru vysokých škol. Následně, v letech 1996 až 2013, pracoval postupně v Aral ČR, OBI ČR, OMV ČR a ve společnosti BENZINA jako jednatel a finanční ředitel. Od roku 2013 se stal výkonným ředitelem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). V této funkci pracuje dosud.

Ing. Václav Loula

Tiskový mluvčí - kontakt pro média

Ing. Václav Loula

Václav Loula je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze.

Pracovní kariéru zahájil jako technik ve Vývojovém středisku paliv a maziv ve společnosti Benzina.

Dále pracoval v letech 1979–1981 na pozici vedoucí odboru řízení a kontroly jakosti Chemopetrol, 1982–1992 jako specialista pro národohospodářské koncepce pro oblast ropy a petrochemie Státní plánovací komise a od roku 1990 byl specialistou Federálního ministerstva hospodářství. V letech 1992–1993 byl vedoucím odboru marketingu a tiskový mluvčí pro Benzinu. V dalších letech byl obchodním ředitelem, ředitelem pro jakost a vnější vztahy Benziny a od roku 2015 až do současnosti je poradcem, expertem a uznávaným odborníkem v petrolejářském průmyslu. Věnuje se přednáškové činnosti a v tisku se vyjadřuje ke všem odborným záležitostem petrolejářského průmyslu. Současně působí také jako odborný mluvčí ČAPPO, odborný poradce a editor časopisu PETROLmagazín a předseda Výboru pro certifikaci výrobků.

„Celý život se snažím vystupovat odborně a profesionálně s cílem hájit zájmy petrolejářského oboru, ve kterém v roce 2022 budu působit již 50 let. Za významné úspěchy považuji vládní materiály k zavedení bezolovnatých benzinů a podklady pro vládu ohledně ropovodu IKL. Jsem zastáncem klasiky. Zastávám životní heslo: Není důležité, jak dlouhý život je, ale s jakými kartami jej hrajete.  Já se vždy snažil a snažím hrát čestně a pravdivě. Rodiče mě naučili zdravit, nekrást a mluvit pravdu.“