CZ | EN

Aktuální informace
9.12.2016

Představenstvo ČAPPO na volební období 2017 až 2018

27.9.2016

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice do konce roku 2015

Biopaliva jsou prosazována především jako ‚uhlíkově neutrální‘ zdroj energie, který šetří neobnovitelné fosilní zdroje pro využití především jako chemickou surovinu.

14.6.2016

Minimální bezpečnostní standardy pro distribuci pohonných hmot

Valná hromada členů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) schválila jako jednu z priorit činnosti zpracování souboru opatření pod názvem „Minimální bezpečnostní standardy pro distribuci pohonných hmot“. Odborným zpracováním pověřila pracovní skupinu Bezpečnost.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) je dobrovolným zájmovým sdružením petrolejářských společností, které trvale provozují na území České republiky tyto činnosti:

  • zpracování a přepracování ropy na ropné výrobky,
  • nákup a prodej ropy nebo ropných produktů,
  • přeprava a skladování ropy a ropných produktů,
  • výroba, zpracování, distribuce alternativních motorových paliv nebo jejich komponent,
  • výzkum a vývoj v petrolejářském průmyslu,
  • zkušebnictví petrolejářských produktů,
  • provozování sítě čerpacích stanic na pohonné hmoty,
  • provozování terminálů na ropu a ropné produkty.

 

Asociace se považuje a je vnímána jako Čestná A Profesionální Prestižní Organizace.  

 

Výroční zprávy

 

Členské firmy

 

Vyžaduje Adobe Flash Player

 

Odkaz na původní webové stránky ČAPPO