Vývoj spotřeby pohonných hmot v I. čtvrtletí 2018

11. 6. 2018 / ZPRÁVY ČAPPO / Autor: ing. Václav Loula, ing. Tomáš Mikšovský / ČAPPO / Zdroj: ČAPPO

Spotřeba standardních pohonných hmot v meziročním srovnání za 1. čtvrtletí 2018 mírně vzrostla. Zatímco spotřeba nafty v prvním čtvrtletí 2018 vykázala meziroční nárůst o 2%, dodávky automobilových benzínů na trh v České republice v porovnání s loňskou zimou poklesly o 4%.

AUTOMOBILOVÉ BENZINY
Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za 1. čtvrtletí 2018 dosáhl 338 tis. tun (tj. 447,7 mil. litrů). Proti stejnému období 1. čtvrt. 2017, kdy bylo dodáno na trh 352 tis.tun (tj. 466,2 mil. litrů), se jedná o pokles o 4% (index 96 %). 
V 1. čtvrtletí 2018  rostly ceny paliv nejen v důsledku rostoucích cen ropy, ale i nepříznivým vývojem kurzu koruny vůči dolaru. 
Pokles prodejů benzínu je v zimním období dán tradičně nižšími proběhy km především u starých vozidel. Zde se do celkové bilance promítá i vysoké stáří vozidel (průměrně cca 15 let), která mají i vyšší spotřebu. Součástí benzínového autoparku je totiž stále nezanedbatelný počet  vozidel s benzinovým motorem podle EURO 2, EURO 3, jejichž majitelé v zimě jezdí jen velmi málo. Naopak podnikové flotily s vysokým kilometrovým projezdem přešly především v minulých letech z ekonomických důvodů z automobilů se zážehovým motorem (benzinové) na nové dieselové verze, splňující EURO5 a EURO 6, tj. s podstatně lepšími provozně ekologickými parametry oproti nezanedbatelné části vozového parku s benzínovými motory.
V optice dlouhodobého vývoje spotřeba automobilových benzinů má již delší dobu  klesající trend. V roce 2003 roční spotřeba benzinů na domácím trhu dosáhla 2157 tis. tun (tj 2,857 mld litrů), zatímco v roce 2017 už jen 1601 tis tun (2,120 mld. litrů). Za 14 let tak poklesla spotřeba benzínů o 740 mil. litrů Od roku 2003 se jedná o 26 % propad.
Při jednoznačné dominanci spalovacích motorů v dopravě osob a nákladu a  a již dále neklesajícím  podílu registrací nových osobních vozů v benzinovém provedení je nárůst prodejů benzínu do budoucna sice možný,  je však determinován dalšími důležitými faktory, jako je např. stálý růst segmentu nákladní přepravy, hlavně tranzitní a větší proběh nových dieselových osobních automobilů. To je však pozitivní ekologicky, jelikož tyto motory splňují přísnější normy EU a mají v povinné výbavě např. tzv. filtr pevných částic,(DPF), který bude do motorů na benzín povinně montován až v budoucnu. 
Na klesající vývoj spotřeby benzínu má také stále větší vliv (i když v současnosti jen mírně) další rozšiřování daňově zvýhodněných alternativ, většinou však taktéž fosilního původu. Důsledkem je rostoucí počet automobilů na CNG (stačený fosilní zemní plyn), dále pak záleží na tempu obnovy parku benzinových automobilů vozidly s nižší spotřebou a nástup elektromobily a hybridních pohonů. 
 
MOTOROVÁ NAFTA
Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR za 1. čtvrtletí 2018 dosáhl 1.103 tis. tun (tj. 1,308 mld. litrů). Proti stejnému období, kdy za 1. čtvrtletí roku 2017 bylo dodáno na trh celkem 1.081 tis. tun tj.(1, 282 mld litrů), stoupla spotřeba o 2 % (index 102 %).
Z dlouhodobého vývoje spotřeba nafty trvale roste od roku 2010, kdy roční spotřeba činila celkem 4,721 mld. litrů, stouply do roku 2017 celkové dodávky na současných 5,810 mld. litrů ročně. Roční objem dodávek nafty na český trh stoupl za 7 let o 1,1 mld. litrů.
Vyšší spotřeba nafty je především důsledkem oživení ekonomiky v podobě zvyšujícího se HDP. Růst výkonů v průmyslové výrobě má vliv na zvyšování přepravních silničních výkonů, zejména v nákladní dopravě. Vývoj HDP z 80% ovlivňuje poptávku v odvětvích náročných na spotřebu nafty ve všech rozhodujících odvětvích (doprava, průmyslová výroba, stavebnictví, zemědělství, vozidla integrovaného záchranného systému i vojenská technika). 
Dále pokračuje nárůst mezinárodní kamionové tranzitní dopravy. V České republice je prakticky 100% dieselizace nákladního vozového parku a jako tranzitní země je podíl spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. 
V oblasti nových osobních vozidel pokračuje silná dieselizace podnikových flotil (manažerských či referentských automobilů) se silnou orientací na naftové verze, v tomto případě s velmi dobrými ekologicko provozními parametry (EURO 5 či EURO 6). Bohužel zatím  pokračuje i dovoz ojetých vozů i v dieselovém provedení s často podstatně horšími ekologickými parametry.
 
BILANCE SPOTŘEBY POHONNÝCH HMOT 
Celková spotřeba standardních pohonných hmot za 1. čtvrtletí 2018 dosáhla 1.441 tis. tun (1, 756 mld. litrů). Proti stejnému období v roce 2017, kdy se na trh dodalo celkem 1.433 tis. tun (1.748 mld. litrů) je tvořena v rozhodující míře spotřebou nafty (74,5 %), spotřeba automobilových benzinů je v celkové bilanci čtvrtinová (25,5%). Spotřeba standardních pohonných hmot v meziročním srovnání za 1. čtvrtletí 2018 vykázala velmi mírný nárůst. (index 100,5%).

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

© 2019 ČAPPO - Všechna práva vyhrazena.  |  Stará verze stránek  |  Redakční systém i-servis.cz