Spotřeba pohonných hmot v ČR

Spotřeba vybraných ropných produktů v ČR – od počátku roku 2021, 2022 a 2023

Za rok 2022 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,228 mld. litrů (6763 tis. tun) tj. o 2,1 % více než v roce 2021 (index 102,1 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (76,5 %) a je 3x vyšší oproti automobilovému benzinu. U automobilových benzinů za hodnocené období r. 2022 stoupla spotřeba na 2,109 mld. litrů (1592 tis. tun), tj. v meziročním srovnání o 5,1 % (index 105,1 %). U motorové nafty za hodnocené období r. 2022 vzrostla spotřeba na 6,120 mld. litrů (5171 tis. tun), tj. nárůst v meziročním srovnání o 1,2 % (index 101,2 %).

Leden až březen 2021, 2022 a 2023 (údaje v kt.)

Zdroj: ČSÚ

  Položky bilance Spotřeba v ČR
kód ENEPAL 1204    2021 2022  2023
310 LPG 105 104 99
320 Motorový benzin (MOBI) (vč. biosložek) 274 360 372
z toho Biosložky do / v MOBI 15 20 22
330 Letecký petrolej 20 44 55
345 / A Motorová nafta (MONA) (vč. biosložek) 1 091 1 239 1 217
z toho Biosložky do / v MONA 91 78 73
350 / B Topný a ostatní plynový olej 3 2 4
A + B CELKEM MONA a Plynový olej 1 094 1 241 1 221
355 / C Topný olej nízkosirný (< 1% S) 4 8 1
360 / D Topný olej vysokosirný (> 1% S)   12 17 6
C + D CELKEM Topné oleje 16 25 7
370 Maziva a mazací oleje 47 42 40
375 Ropný asfalt a asfaltové směsi 38 42 43
  Ostatní vybrané ropné produkty CELKEM 397 487 427
CELKEM PRODUKTY 1 991 2 345 2 264

Za rok 2022 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,228 mld. litrů (6763 tis. tun) tj. o 2,1 % více než v roce 2021 (index 102,1 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (76,5 %) a je 3x vyšší oproti automobilovému benzinu.

U automobilových benzinů za hodnocené období r. 2022 stoupla spotřeba na 2,109 mld. litrů (1592 tis. tun), tj. v meziročním srovnání o 5,1 % (index 105,1 %). U motorové nafty za hodnocené období r. 2022 vzrostla spotřeba na 6,120 mld. litrů (5171 tis. tun), tj. nárůst v meziročním srovnání o 1,2 % (index 101,2 %).

Nejvýraznější propad poptávky automobilových pohonných hmot byl v únoru a březnu roku 2021. Automobilové benziny klesly o 20 % až 22 % a motorová nafta v lednu a únoru o 6 až 7 % v porovnání se stejným obdobím roku 2020. Nejvyšší nárůsty pak byly u automobilových benzinů v únoru (+25 %) březnu (+51 % a dubnu (+28 %). U motorové nafty byly největší nárůsty za 1. čtvrtletí (+14 %), naopak v letních měsících byl pokles poptávky 8 %. Hlavním důvodem byl vývoj ekonomiky i pokles domácí spotřeby z důvodů vysokých cen energií v souvislosti s energetickou krizí, doprovázený nárůstem cen, zboží, služeb a poklesem kupní síly.

Více o vývoji spotřeby pohonných hmot v roce 2022 zde

Vývoj spotřeby BA a NM od ledna 2020 po měsících a průměr roku

Údaje ČSÚ v kt.

Graf vývoje spotřeby pohonných hmot od roku 1992