Spotřeba pohonných hmot v ČR

Spotřeba vybraných ropných produktů v ČR – od počátku roku 2021, 2022 a 2023

Za rok 2022 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,228 mld. litrů (6763 tis. tun) tj. o 2,1 % více než v roce 2021 (index 102,1 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (76,5 %) a je 3x vyšší oproti automobilovému benzinu. U automobilových benzinů za hodnocené období r. 2022 stoupla spotřeba na 2,109 mld. litrů (1592 tis. tun), tj. v meziročním srovnání o 5,1 % (index 105,1 %). U motorové nafty za hodnocené období r. 2022 vzrostla spotřeba na 6,120 mld. litrů (5171 tis. tun), tj. nárůst v meziročním srovnání o 1,2 % (index 101,2 %).

Leden až září 2021, 2022 a 2023 (údaje v kt.)

Zdroj: ČSÚ

  Položky bilance Spotřeba v ČR
kód ENEPAL 1204    2021 2022  2023
310 LPG 322 309 300
320 Motorový benzin (MOBI) (vč. biosložek) 1 118 1 187 1 269
z toho Biosložky do / v MOBI 65 75 71
330 Letecký petrolej 117 211 265
345 / A Motorová nafta (MONA) (vč. biosložek) 3 781 3 820 3 928
z toho Biosložky do / v MONA 269 227 225
350 / B Topný a ostatní plynový olej 12 7 12
A + B CELKEM MONA a Plynový olej 3 793 3 827 3 940
355 / C Topný olej nízkosirný (< 1% S) 14 12 7
360 / D Topný olej vysokosirný (> 1% S)   33 35 25
C + D CELKEM Topné oleje 47 47 32
370 Maziva a mazací oleje 132 114 112
375 Ropný asfalt a asfaltové směsi 361 357 347
  Ostatní vybrané ropné produkty CELKEM 1 217 1 333 1 049
CELKEM PRODUKTY 7 107 7 385 7 314

Za rok 2022 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,228 mld. litrů (6763 tis. tun) tj. o 2,1 % více než v roce 2021 (index 102,1 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (76,5 %) a je 3x vyšší oproti automobilovému benzinu.

U automobilových benzinů za hodnocené období r. 2022 stoupla spotřeba na 2,109 mld. litrů (1592 tis. tun), tj. v meziročním srovnání o 5,1 % (index 105,1 %). U motorové nafty za hodnocené období r. 2022 vzrostla spotřeba na 6,120 mld. litrů (5171 tis. tun), tj. nárůst v meziročním srovnání o 1,2 % (index 101,2 %).

Nejvýraznější propad poptávky automobilových pohonných hmot byl v únoru a březnu roku 2021. Automobilové benziny klesly o 20 % až 22 % a motorová nafta v lednu a únoru o 6 až 7 % v porovnání se stejným obdobím roku 2020. Nejvyšší nárůsty pak byly u automobilových benzinů v únoru (+25 %) březnu (+51 % a dubnu (+28 %). U motorové nafty byly největší nárůsty za 1. čtvrtletí (+14 %), naopak v letních měsících byl pokles poptávky 8 %. Hlavním důvodem byl vývoj ekonomiky i pokles domácí spotřeby z důvodů vysokých cen energií v souvislosti s energetickou krizí, doprovázený nárůstem cen, zboží, služeb a poklesem kupní síly.

Více o vývoji spotřeby pohonných hmot v roce 2022 zde

Vývoj spotřeby BA a NM od ledna 2020 po měsících a průměr roku

Údaje ČSÚ v kt.

Graf vývoje spotřeby pohonných hmot od roku 1992