Spotřeba pohonných hmot v ČR

Za 1. pololetí 2020 klesla celková spotřeba pohonných hmot  o 9%. Výraznější pokles za hodnocené období byl u automobilových benzinů, jeho spotřeba klesla o 14%, zatímco propad u nafty byl 7%.  Nejvýraznější propad poptávky v porovnání se stejným obdobím roku 2019 byl v dubnu, kdy automobilové benziny klesly o 33% a motorová nafta o 20%. Pokles poptávky po pohonných hmotách koresponduje s propadem HDP o 8,7%.

Spotřeba vybraných ropných produktů v ČR – od počátku roku 2018, 2019 a 2020

Leden až březen 2019, 2020, 2021

  Položky bilance Spotřeba v ČR
kód ENEPAL 1204    2019 2020  2021
310 LPG 123 108 105
320 Motorový benzin (MOBI) (vč. biosložek) 358 342 274
z toho Biosložky do / v MOBI 29 23 15
330 Letecký petrolej 75 76 20
345 / A Motorová nafta (MONA) (vč. biosložek) 1 154 1 122 1 091
z toho Biosložky do / v MONA 69 81 91
350 / B Topný a ostatní plynový olej 5 2 3
A + B CELKEM MONA a Plynový olej 1 159 1 124 1 094
355 / C Topný olej nízkosirný (< 1% S) 5 5 4
360 / D Topný olej vysokosirný (> 1% S)   4 11 12
C + D CELKEM Topné oleje 9 16 16
370 Maziva a mazací oleje 53 46 48
375 Ropný asfalt a asfaltové směsi 43 47 38
  Ostatní vybrané ropné produkty CELKEM 441 413 397
CELKEM PRODUKTY 2 261 2 172 1 992

Ještě v únoru 2020 byla měsíční spotřeba benzinu o 5 % vyšší než za srovnatelné období února 2019, konkrétně 155 mil. litrů. U nafty byla spotřeba v únoru 451 mil. litrů tj. o 4 % vyšší než v roce 2019. I když se jedná o nejkratší měsíc v roce tak spotřeba benzinu byla vyšší než v březnu a dubnu (139 mil. litrů nebo v dubnu jen 121 mil. litrů).

Od března 2020 se výrazně změnila epidemiologická a následně ekonomická situace v souvislosti šířením pandemie koronaviru. Došlo k výrazném poklesu spotřeby pohonných hmot  od  vyhlášeném nouzovém stavu v březnu, jeho pokračování v dubnu a květnu a s tím související přijatá opatření s negativním dopadem do ekonomiky řady podniků tedy i do výrazného poklesu poptávky a spotřeby pohonných hmot na trhu v ČR.

V dubnu byl pokles poptávky ještě vyšší. U automobilových benzinů o 33 %. Průměrná denní spotřeba automobilových benzinů v dubnu byla jen 3,9 mil. litrů. U motorové nafty za duben klesla poptávka o 20 %. Průměrná denní spotřeba nafty v dubnu byla také nižší než v březnu a to 13,2 mil. litrů, březen 14,4mil. litrů).

Pokračování článku Václava Louly zde... (pak bude přesměrováno na aktualitu/článek na webu ČAPPO)

Vývoj spotřeby BA a NM od ledna 2018 po měsících a průměr roku

Údaje ČSÚ v kt.

Graf vývoje spotřeby pohonných hmot od roku 1992