Spotřeba pohonných hmot v ČR

Za rok 2021 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,058 mld. litrů (6628 tis. tun), tj. o 6 % více, než v roce 2020. Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (75%), ten je třikrát vyšší oproti automobilovému benzinu. Nejhorší z celého roku bylo první čtvrtletí 2021, což se projevilo v poklesu spotřeby pohonných hmot oproti provnímu čtvrtletí roku 2020 o 7 %.

Spotřeba vybraných ropných produktů v ČR – od počátku roku 2020, 2021 a 2022

Leden až květen 2020, 2021 a 2022

  Položky bilance Spotřeba v ČR
kód ENEPAL 1204    2020 2021  2022
310 LPG 146 168 160
320 Motorový benzin (MOBI) (vč. biosložek) 555 510 623
z toho Biosložky do / v MOBI 42 29 40
330 Letecký petrolej 88 40 84
345 / A Motorová nafta (MONA) (vč. biosložek) 1850 1923 2058
z toho Biosložky do / v MONA 143 154 136
350 / B Topný a ostatní plynový olej 3 10 4
A + B CELKEM MONA a Plynový olej 1853 1933 2062
355 / C Topný olej nízkosirný (< 1% S) 7 5 8
360 / D Topný olej vysokosirný (> 1% S)   13 19 21
C + D CELKEM Topné oleje 20 24 29
370 Maziva a mazací oleje 63 79 67
375 Ropný asfalt a asfaltové směsi 129 133 203
  Ostatní vybrané ropné produkty CELKEM 479 698 834
CELKEM PRODUKTY 3333 3585 4062

Vývoj spotřeby pohonných hmot za rok 2021 provázela dvě zcela odlišná pololetí. Zejména v prvním čtvrtletí 2021 byla spotřeba pohonných hmot ovlivněna především vyhlášeným nouzovým stavem a řadou opatření k omezení mobility, a také negativních dopadů do ekonomiky s cílem zabránit šíření pandemie.

Nejhorší z celého roku bylo první čtvrtletí 2021, což se projevilo v poklesu spotřeby pohonných hmot oproti provnímu čtvrtletí roku 2020 o 7 %. Pokles automobilových benzinů byl o 20 %, u motorové nafty došlo k poklesu jen o 3 %.

Po uvolnění opatření od druhého čtvrtletí 2021 a zejména pak ve druhém pololetí 2021 se spotřeba zvýšila u obou komodit. U automobilových benzinů dosáhla nejvyšších nárůstů meziročně o 7 % v červenci (215 mil. litrů) a v říjnu až na 26 % (197 mil. litrů). U motorové nafty v meziročním srovnání se již v dubnu i květnu spotřeba meziročně zvýšila o 19 % v dubnu na 471 mil. litrů a v květnu o 10 % na 514 mil. litrů, a za říjen pak nárůst dosáhl 591 mil litrů tj. o 16 %.

Více o vývoji spotřeby pohonných hmot  v roce  2021 zde

Vývoj spotřeby BA a NM od ledna 2019 po měsících a průměr roku

Údaje ČSÚ v kt.

Graf vývoje spotřeby pohonných hmot od roku 1992