Spotřeba pohonných hmot v ČR

Za rok 2021 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,058 mld. litrů (6628 tis. tun), tj. o 6 % více, než v roce 2020. Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (75%), ten je třikrát vyšší oproti automobilovému benzinu. Nejhorší z celého roku bylo první čtvrtletí 2021, což se projevilo v poklesu spotřeby pohonných hmot oproti prvnímu čtvrtletí roku 2020 o 7 %.

Spotřeba vybraných ropných produktů v ČR – od počátku roku 2020, 2021 a 2022

Leden až říjen 2020, 2021 a 2022 (údaje v kt.)

  Položky bilance Spotřeba v ČR
kód ENEPAL 1204    2020 2021  2022
310 LPG 314 359 352
320 Motorový benzin (MOBI) (vč. biosložek) 1256 1267 1330
z toho Biosložky do / v MOBI 90 73 86
330 Letecký petrolej 134 133 239
345 / A Motorová nafta (MONA) (vč. biosložek) 4005 4280 4312
z toho Biosložky do / v MONA 293 300 261
350 / B Topný a ostatní plynový olej 8 13 8
A + B CELKEM MONA a Plynový olej 4013 4293 4320
355 / C Topný olej nízkosirný (< 1% S) 10 15 12
360 / D Topný olej vysokosirný (> 1% S)   27 38 37
C + D CELKEM Topné oleje 37 53 49
370 Maziva a mazací oleje 133 143 126
375 Ropný asfalt a asfaltové směsi 414 430 406
  Ostatní vybrané ropné produkty CELKEM 1100 1369 1488
CELKEM PRODUKTY 7401 8047 8310

Vývoj spotřeby pohonných hmot za rok 2021 provázela dvě zcela odlišná pololetí. Zejména v prvním čtvrtletí 2021 byla spotřeba pohonných hmot ovlivněna především vyhlášeným nouzovým stavem a řadou opatření k omezení mobility, a také negativních dopadů do ekonomiky s cílem zabránit šíření pandemie.

Nejhorší z celého roku bylo první čtvrtletí 2021, což se projevilo v poklesu spotřeby pohonných hmot oproti provnímu čtvrtletí roku 2020 o 7 %. Pokles automobilových benzinů byl o 20 %, u motorové nafty došlo k poklesu jen o 3 %.

Po uvolnění opatření od druhého čtvrtletí 2021 a zejména pak ve druhém pololetí 2021 se spotřeba zvýšila u obou komodit. U automobilových benzinů dosáhla nejvyšších nárůstů meziročně o 7 % v červenci (215 mil. litrů) a v říjnu až na 26 % (197 mil. litrů). U motorové nafty v meziročním srovnání se již v dubnu i květnu spotřeba meziročně zvýšila o 19 % v dubnu na 471 mil. litrů a v květnu o 10 % na 514 mil. litrů, a za říjen pak nárůst dosáhl 591 mil litrů tj. o 16 %.

Více o vývoji spotřeby pohonných hmot  v roce  2021 zde

Vývoj spotřeby BA a NM od ledna 2019 po měsících a průměr roku

Údaje ČSÚ v kt.

 

 

Graf vývoje spotřeby pohonných hmot od roku 1992