Concawe.eu: Srovnávač CO2 automobilů - hodnocení životního cyklu (LCA) emisí skleníkových plynů z osobních automobilů v reálných podmínkách

Zpráva o hodnocení životního cyklu (LCA) emisí skleníkových plynů z osobních automobilů v reálných podmínkách - srovnávač CO2 automobilů vytvořený společností Concawe. 

Concawe je divizí Evropské asociace výrobců paliv. Byla založena v roce 1963 za účelem výzkumu ekologických problémů souvisejících s průmyslem výrobců paliv. Mezi její členy patří většina společností zabývajících se výrobou paliv působících v Evropě. Rozsah aktivit Concawe se postupně rozšiřoval v souladu s vývojem společenských zájmů v otázkách životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Ty nyní pokrývají oblasti, jako je kvalita paliv a emise, kvalita ovzduší, kvalita vody, kontaminace půdy, odpady, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, správa ropných produktů a výkonnost ropovodů.

Vítejte ve srovnávači CO 2 automobilů !

Tento nástroj ukazuje hodnocení životního cyklu emisí skleníkových plynů z osobních automobilů v reálných podmínkách. Vzhledem k tomu, že pohonné jednotky se diverzifikují v úrovních elektrifikace – hybridy, plug-in hybridy a akumulátorová elektrická vozidla – spolu s cestami výroby paliva – fosilními a obnovitelnými cestami – uhlíková stopa během jejich životního cyklu silně závisí na případech jejich použití (např. jízdní profil) a kontextu použití (např. uhlíková náročnost elektřiny). Tento interaktivní nástroj vyvinutý IFPEN a pověřený Concawe umožňuje navrhnout několik scénářů kombinujících tyto parametry a porovnat jejich environmentální výkonnost.

Uživatelskou příručku naleznete zde. 

Datum: 8. listopadu 2022

Autor: Concawe

Zdroj: Concawe