Vývoj spotřeby pohonných hmot za 1. pololetí 2017 v meziročním srovnání ke stejnému období roku 2016

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za 1. pololetí roku 2017 dosáhl 768 tis. tun (1.017,2 mld. Litrů). Proti stejnému období roku 2016 kdy se spotřebovalo 772 tis. tun (1.022,5 mld. litrů) vykázala spotřeba benzinů prakticky stagnaci (index 99,5 %). Trend zastavení poklesu či mírného růstu se začíná projevovat od roku 2014. V období 2014-2017 se zastavil pokles a prodej benzinů se v současnosti mírně zvyšuje a to naznačuje oživení poptávky po automobilových benzinech. 

Z pohledu dlouhodobého vývoje spotřeba automobilových benzinů již delší dobu trvale vykazovala klesající trend. V roce 2003 byla roční spotřeba benzinů na domácím trhu ve výši 2.157 tis. tun, resp. 2,857 mld. litrů a v roce 2016 pak celkem 2,126 mld. Litrů. Za 13 let tedy poklesla o 730 mil. litrů!!! Dlouhodobě proti roku 2003 spadla spotřeba benzinů o 25%. Současná pololetní spotřeba za r. 2017 je na 48% loňské roční skutečnosti.

Mírné oživení poptávky po benzinech

Hlavním důvodem zastavení poklesu a mírného oživení poptávky u benzinů je oživení ekonomiky a růst HDP (cca ze 40% růst HDP ovlivňuje i růst spotřeby domácností a jejich výdajů na dopravu), lidé jsou ochotni více utrácet při cestování tedy i za pohonné hmoty. Dalším podpůrným faktorem je i nízká míra nezaměstnanosti a růst platů. 

Dalším faktorem je cena benzinu, která je důležitým marketingovým nástrojem a má velký vliv na rozhodování o nákupu. Váha ceny paliva na rozhodování zákazníka k nákupu je 65%. V 1. pololetí letošního roku byla příznivá cena ropy, kurzu koruny vůči dolaru a výsledně i cen pohonných hmot.

Letošní zimní období bylo pro individuální motorizaci horší. Je třeba si uvědomit vysoké stáří vozidel s průměrem 15 let a řada zákazníků s benzinovým motorem podle EURO 1, EURO 2 jezdí velmi málo. Především tyto faktory vedly pouze ke stagnaci spotřeby v uplynulém pololetí.

I při jednoznačné dominanci spalovacích motorů a vysokým podílem registrací nových vozů v benzinovém i naftovém provedení jsou možné vyšší nárůsty spotřeby klasických paliv, vývoj je samozřekmě determinován i dalšími důležitými faktory, zejména pokračujícím rozšiřováním daňově zvýhodněných alternativ - především CNG, stoupla i spotřeba LPG. Dalším důležitým faktorem je obnova stávajícího parku benzinových automobilů, která však mají nižší spotřebu a podnikové flotily, které přešly především v minulých letech z ekonomických důvodů prakticky výhradně na dieselové verze.

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR za 1.pololetí roku 2017 dosáhl 2.318 tis. tun (tj. 2,750 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2016 (2.240 tis. tun tj. 2,657 mld. litrů) stoupla spotřeba o 3,5% (index 103,5%). 

Z dlouhodobého vývoje spotřeba nafty vzrostla v ročním hodnocení od roku 2010 z 4,721 mld. litrů na současných 5,614 mld litrů, tedy o 893 mil. litrů.

Za posledních 13 let naopak stoupla spotřeba nafty o 2 mld. litrů. Současná pololetní spotřeba v ČR je na 49% loňské roční spotřeby.

Trvale rostoucí spotřeba nafty

Hlavním důvodem růstu spotřeby nafty je oživení ekonomiky a růst HDP (cca z 80% vývoj HDP ovlivňuje spotřebu nafty v odvětvích náročných na její spotřebu, rostou přepravní silniční výkony v důsledku růstu výkonů v průmyslové výrobě, stavebnictví i dalších odvětví využívající silniční dopravu.)

V prvním pololetí letošního roku pokračoval nárůst mezinárodní kamionové tranzitní dopravy. Dalším faktorem pozitivně ovlivňujícím spotřebu nafty je pokračující dovoz ojetých vozů převážně v dieselové provedení.

Spotřeba pohonných hmot v ČR

Celková pololetní spotřeba standardních pohonných hmot ve výši 3,77 mld. litrů je tvořena v rozhodující míře spotřebou nafty 74 % (2,75 mld. litrů) a jen z 26 % (1,02 mld. litrů) spotřebou automobilových benzinů. V České republice je prakticky 100% dieselizace nákladního vozového parku a jako tranzitní země je podíl spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. Pozitivní vývoj ekonomiky v podobě ukazatele HDP výrazně ovlivňuje výkony řady odvětví a v důsledku má větší vliv na rostoucí spotřebu motorové nafty u všech rozhodujících odvětví náročných na spotřebu nafty (doprava, průmyslová výroba, stavebnictví, zemědělství). Především v letech 2010 - 2015 výrazně rostla dieselizace osobního parku vozidel v podnikatelské sféře i u občanů.

V ČR je 2,5x vyšší spotřeba nafty než benzinů, přičemž v minulosti tomu bylo naopak.

Za 1. pololetí 2017 je celkový objem spotřeby pohonných hmot 3,77 mld. litrů a proti stejnému období r. 2016 3,68 mld. litrů to znamená nárůst o 2,5%.

I v letošním roce i při zvyšování spotřeby alternativ bude podíl klasických pohonných hmot v celkovém objemu dominantní.

Datum: 11. října 2017

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO