Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR v roce 2019

V roce 2019 pokračovalo mírné oživení poptávky po automobilových benzinech. Roční spotřeba nafty se přiblížila 6 miliardám litrů. V ČR byla 2,8 x vyšší spotřeba nafty než benzinů. Současná koronavirová pandemie bude mít negativní vliv na vývoj spotřeby nafty, benzinů i leteckých paliv v ČR i dalších zemích.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za rok 2019 dosáhl 1616 tis.tun (tj. 2,155 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2018 (1604 tis.tun, tj. 2,140 mld. litrů) vykázal mírný nárůst (index 100,7 %). Od zastavení poklesu a nastartování mírného růstu v r. 2017 každoročně spotřeba benzinů narůstala. V období 2017- 2019 se prodej benzinů zvýšil o 1 %. 

Z dlouhodobého vývoje spotřeba automobilových benzinů měla delší dobu (2003-2015) klesající trend. V roce 2003 byla roční spotřeba benzinů na domácím trhu ve výši 2157 tis. tun (tj. 2,857 mld. litrů, v r. 2019 pak celkem 1616 tis. tun (2,155 mld. litrů). Za 16 let poklesla spotřeba benzinů o 700 mil. litrů, tedy o téměř 26 % (index 74,5 %).

Zastavení poklesu a určité oživení poptávky s každoročním mírným nárůstem u benzinů je v období 2017- 2019 kdy vývoj jeho spotřeby se otočil především v důsledku růstového trendu ekonomiky. Zhruba ze 40 % HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Lidé jsou ochotni více utrácet za cestování, jež je spojeno se spotřebou pohonných hmot. To má pozitivní vliv na zvyšování individuální motorizace občanů.

Dalším podpůrným argumentem je i extrémně nízká míra nezaměstnanosti a růst platů. 

Oproti minulým letům se také zvýšil zájem o nákup nových vozidel s benzinovým motorem. V příloze je tabulka vývoje registrace nových vozidel za rok 2019 s dominantním podílem automobilů na benzin a naftu. U osobních automobilů to činí 94 %. 

Současně je třeba si uvědomit vysoké stáří vozidel s průměrem 15 let. Řada majitelů vozů s benzinovým motorem podle EURO 2, EURO 3 velmi málo jezdí, má nižší roční proběh kilometrů ve srovnání s flotilou firemních osobních vozidel. 

Pokračování a případné zvyšování nárůstu spotřeby benzinů je do blízké budoucnosti determinován dalšími důležitými faktory. 

Rozšiřování zvýhodněných alternativ včele s CNG, (počet vozidel na CNG dosahuje již 25.000 ks, většinový podíl ale připadá na autobusy 22 %).

Dalším faktorem ovlivňujícím vývoj spotřeby benzinů je uvádění nových benzinových automobilů s nižší spotřebou do provozu a také nástup nových automobilů s hybridním pohonem.

Podnikové flotily přešly především v minulých letech z ekonomických důvodů na dieselové verze a z důvodů vyšších kilometrových proběhů jim dieselové verze právě z ekonomických důvodů lépe vyhovují. 

Elektromobilita má na spotřebu benzinů zatím velmi malý vliv. Počet elektromobilů je nízký (2000 osobních vozů). Za rok 2019 bylo registrováno v  celkovém parku vozidel pouze 1146 nových elektromobilů. Celkový počet všech vozidel v ČR je 8.152 mil. kusů.

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR dosáhl za rok 2019 5025 tis. tun (tj. 5,982 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2018 (4951 tis. tun tj. 5,894 mld. litrů) stoupla meziročně spotřeba o 1,5 % (index 101,5 %).

Spotřeba nafty trvale roste od roku 2010. Roční spotřeba nafty od roku 2010 (4,721 mld. litrů) do r. 2019 (5,982 mld. litrů) stoupla za 9 let o 1,3 mld. litrů. Za poslední 3 roky stoupla spotřeba o 6% (index /2016-2019 106,1%). Podíl nafty na celkové spotřebě kapalných pohonných hmot dosahuje 73,5 %.

Stoupající trend ve spotřebě nafty je ovlivněn pozitivním vývojem ekonomiky. Růst HDP má 80% vliv na spotřebu nafty. To v roce 2019 bylo dáno růstem přepravních silničních výkonů v důsledku vyšších výkonů v průmyslové výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty a zvyšuje se i objem mezinárodní kamionové tranzitní dopravy. Pokračuje dovoz ojetých vozů zejména v dieselové provedení. V individuální dopravě přetrvává vysoká obliba vozů SUV s dieselovým pohonem.

Alternativy v nákladní dopravě tvoří jen minimální podíl. Vyšší podíl má pouze pohon na CNG v sektoru autobusové osobní dopravy. Podíl nových autobusů pohon na CNG uvedených do provozu v roce 2019 je 22%, stále ale dominují autobusy s naftovými motory.

Vývoj spotřeby v ČR

Celková spotřeba standardních pohonných hmot za rok 2018 dosáhla objemu 8,137 mld.litrů, Ve srovnání s rokem 2018 (8,034 mld. litrů) vykázala růst. Podíl spotřeby automobilových benzinů k celkové spotřebě pohonných hmot tvoří za rok 2019 26,5%. Stále dominuje motorová nafta s podílem 73,5 %.

V České republice je prakticky 100 % dieselizace nákladního vozového parku. Zároveň jsme tranzitní zemí a podíl spotřeby nafty je zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. 

V letech 2010 - 2015 významně rostl podíl naftových vozidel v parku osobních vozidel v podnikatelské sféře i u občanů.

Predikce dalšího vývoje spotřeby PH

S ohledem na současnou situaci danou pandemií koronaviru s dopady do ekonomiky, především pak vlivem omezení dopravy, omezení některých výrob a omezení pohybu osob je obtížné predikovat další vývoj spotřeby. Současná situace a legislativní nouzový stav v ČR i dalších zemích bude mít negativní vliv na vývoj spotřeby nafty, benzinů i leteckých paliv. I nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme. Jsou stále strategickou komoditou a proto i v dnešní době je prioritou potvrzení dostatku zdrojů a plynulé zásobování celého trhu ČR

Datum: 2. dubna 2020

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO