Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR v 1. pololetí 2019

Automobilové benziny

Pokračuje mírné oživení poptávky po automobilových benzinech.

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR v 1. pololetí 2019 dosáhl 789 tis. tun (tj. 1.052 mld. Litrů). Proti stejnému období roku 2018 (782 tis.tun , tj. 1.042 mld. litrů) vykázal mírný nárůst (index 100,9 %). Od zastavení poklesu a nastartování mírného růstu v r.2016 každoročně spotřeba benzinů narůstá. V období leden 2017- červen 2019 se prodej benzinů zvýšil o 2,7%. 

Z dlouhodobého vývoje spotřeba automobilových benzinů měla delší dobu klesající trend. V roce 2003 byla roční spotřeba benzinů na domácím trhu ve výši 2157 tis. tun ( tj. 2,857 mld. litrů, v r. 2018 pak celkem 1605 tis. tun (2,126 mld. litrů). Za 15 let poklesla spotřeba benzinů o 731 mil. litrů, tedy o téměř 26 % (index 74,4%).

Zastavení poklesu a určité oživení poptávky s každoročním mírným nárůstem u benzinů od r. 2017 2019 a vývoje jeho spotřeby je v důsledku růstového trendu ekonomiky. Zhruba ze 40% HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Lidé jsou ochotni více utrácet za cestování, jež je spojeno se spotřebou pohonných hmot. To má pozitivní vliv na zvyšování individuální motorizace občanů.

Dalším podpůrným argumentem je i extrémně nízká míra nezaměstnanost a růst platů. 

Oproti minulým letům se také zvýšil zájem o nákup nových vozidel s benzinovým motorem. 

Současně je třeba si uvědomit vysoké stáří vozidel s průměrem 15 let. Řada majitelů vozů s benzinovým motorem dle normy EURO 2, EURO 3 sice velmi málo jezdí, má nižší roční proběh kilometrů ve srovnání s flotilou firemních osobních vozidel, ale má podstatný podíl na celkových emisích v dopravě. 

Pokračování a případné zvyšování nárůstu spotřeby benzinů je do blízké budoucnosti determinován dalšími důležitými faktory, jako je 

rozšiřování ač fosilních, tak daňově zvýhodněných alternativ v čele s CNG, (počet vozidel na CNG dosahuje již 23.000 ks, většinový podíl ale připadá na autobusy).

Dalším faktorem ovlivňujícím vývoj spotřeby benzinů je uvádění nových benzinových automobilů s nižší spotřebou do provozu a také nástup hybridů.

Elektromobilita má na spotřebu benzinů zatím velmi malý vliv. Počet elektromobilů je zatím nízký (2000 osobních vozů). V letošním roce bylo registrováno pouze 521 nových elektromobilů.

Motorová nafta 

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR dosáhl za 1. pololetí roku 2019 2431 tis. tun (tj. 2,894 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2018 (2390 tis. tun tj. 2,845 mld. litrů) stoupla spotřeba o 1,7 % (index 101,7 %).

Spotřeba nafty trvale roste od roku 2010. Roční spotřeba nafty od roku 2010 (4,721 mld. litrů) do r. 2018 (5,877 mld. litrů) stoupla za 8 let o 1, 1 mld. litrů. Za poslední 2 roky stoupla spotřeba o 4,5% (index 1,6/2017-2019). Meziročně stoupl podíl nafty na celkové spotřebě ze 72,5% na současných 73,3%.

Stoupající trend ve spotřebě nafty je ovlivněn pozitivním vývojem evropské ekonomiky a stále rostoucí tranzitní přepravou. Na spotřebu nafty má z 80% vliv růst HDP jak v ČR, tak v okolních státech. To je dáno růstem přepravních silničních výkonů v důsledku vyšších výkonů v průmyslové výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty a zvyšuje se tak i objem mezinárodní kamionové tranzitní dopravy. Bohužel stále pokračuje dovoz ojetých vozů zejména v dieselovém provedení. V individuální dopravě přetrvává vysoká obliba vozů SUV s dieselovým pohonem.

Alternativy v nákladní dopravě tvoří jen minimální podíl. Vyšší podíl má pouze pohon na CNG v sektoru autobusové dopravy. Podíl nových autobusů pohon na CNG uvedených do provozu letos od leda do července je 27%, stále tak dominují autobusy s naftovými motory s podílem 73% na celku.

Vývoj spotřeby v ČR

Celková spotřeba standardních pohonných hmot za rok 2018 dosáhla objemu 8,003 mld.litrů, Ve srovnání s rokem 2017 (7,940 mld. litrů) vykázala růst. Podíl spotřeby automobilových benzinů k celkové spotřebě pohonných hmot tvoří za 1.pololetí roku 2019 26,7%. Stále dominuje motorová nafta s podílem 73,3%.

V České republice je prakticky 100% dieselizace nákladního vozového parku. V Česku, které je tranzitní zemí, je podíl spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. 

V letech 2010-2015 významně rostl podíl naftových vozidel v parku osobních vozidel v podnikatelské sféře i u občanů. 

Lze predikovat, že poptávka po naftě nadále poroste především díky stále rostoucí ekonomice ČR (předpokládaný růst HDP 2% až 2,5%) a celého regionu. Pozitivní vliv na vývoj spotřeby nafty, i když na celkové bilanci zcela marginální, přinese nová legislativa, která zpřísňuje ekologické parametry kvality paliv pro lodní dopravu a vyvolává nutnost přejít na standardní motorovou naftu. 

Za rok 2019 by mohla motorová nafta dosáhnout spotřeby v úrovni 6 mld. litrů (tj. 5.058 tis.tun).

Datum: 10. října 2019

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO