Vývoj spotřeby pohonných hmot v 1. pololetí 2018

Spotřeba standardních pohonných hmot v České republice za 1. pololetí 2018 vykázala v  meziročním srovnání velmi mírný nárůst s indexem 100,4%. Český trh s morotovými palivy je charakteristický 3x vyšší spotřebou nafty než benzinů.

Celková bilance spotřeby pohonných hmot v ČR

V České republice je prakticky 100% dieselizace nákladního vozového parku a jako tranzitní země je podíl spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. Podle současné kvantifikace je český trh charakteristický 3x vyšší spotřebou nafty než benzinů.

Celková spotřeba standardních pohonných hmot za 1. pololetí 2018 dosáhla 3097 tis. tun (3,779  mld . litrů). Spotřeba standardních pohonných hmot v meziročním srovnání za 1. pololetí 2018 vykázala velmi mírný nárůst. (index 100,4%) proti stejnému období roku 2017, kdy dosáhla spotřeba 3.083 tis. tun  (3,763 mld. litrů). Podíl spotřeby automobilových benzinů na celkové spotřebě pohonných hmot tvořil za 1. pololetí 2018 jen 26,6%. Stále dominuje motorová nafta s 73,4% podílem.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR  za 1. pololetí 2018 činil 758 tis. tun (tj. 1,004 mld. Litrů) a v meziročním srovnání oproti stejnému období v 1. pol. 2017, kdy dodávky dosáhly 768 tis.tun (tj. 1,017 mld.  litrů), se jedná o pokles o 1,3 % (index 98,7 %). 

Pokles je ovlivněn nižší spotřebou v zimním období v důsledku nižších kilometrických proběhů především u starých vozidel a také nižší individuální automobilovou turistikou a větším využívání veřejné osobní dopravy. 
Z pohledu dlouhodobého vývoje spotřeba automobilových benzinů vykazuje setrvale klesající trend. V roce 2003 roční spotřeba benzinů na domácím trhu dosáhla 2.157 tis. tun (tj 2,857 mld litrů), zatímco v roce 2017 už jen 1.601 tis tun (2,120 mld. litrů). Za 14 let tak poklesla spotřeba benzinů o 740 mil. litrů Od roku 2003 se jedná o 26% propad.

Na klesající vývoj spotřeby benzinu má (i když v současnosti jen velice mírný) vliv další rozšiřování daňově zvýhodněných alternativ, většinou však taktéž fosilního původu. Důsledkem poklesu spotřeby je i rostoucí počet automobilů na CNG (stlačený fosilní zemní plyn). Pro ilustraci - podle údajů SDA je 97 % nových registrací u osobních aut na klasická paliva z toho 66% s motory na benzin a 31% je na diesel. Alternativy tvoří jen 2,7%.

Vývoj spotřeby benzinů ovlivňuje dále tempo obnovy parku benzinových automobilů za vozidla s nižší spotřebou a rychlost nástupu elektromobilů a vozidel s hybridním pohonem.
Současně je třeba si uvědomit vysoké stáří vozidlového parku v ČR s průměrem 15 let, kdy řada vlastníků automobilů s benzinovým motorem podle EURO 2, EURO 3 velmi málo jezdí. Naopak podnikové flotily s vysokým kilometrovým projezdem přešly především v minulých letech z ekonomických důvodů z automobilů se zážehovým motorem (benzinové) na nové dieselové verze, splňující EURO5 a EURO 6, tj. s podstatně lepšími provozně ekologickými parametry. Modernizaci vozového parku brzdí stále silný dovoz ojetin, kdy bylo ve sledovaném období do ČR dovezeno 106 tis. osobních automobilů,  z toho starších 10ti let téměř 55 tis. aut, což je více jak polovina.

Dalším důvody poklesu vývoje spotřeby spočívají v samotné prodejní ceně benzinu, která je stále důležitým marketingovým nástrojem a má velký vliv v procesu zákaznického nákupního rozhodování. Váha ceny paliva při rozhodování zákazníka o koupi je 65%. Faktorem působícím na výslednou cenu pohonných hmot byl v 1. pololetí 2018 byl také růst nejen kotovaných cen ropy i paliv a dále byly ovlivněny ceny paliv vývojem kurzu koruny vůči dolaru.

Motorová nafta 

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR dosáhl v 1. pololetí 2018 2.339 tis. tun (tj. 2,775 mld. litrů). Proti stejnému období v 1.pololetí roku 2017 (2.315 tis. tun tj. 2,746 mld. litrů) stoupla spotřeba nafty o 1,1 % (index 101,1 %)

Z pohledu dlouhodobého vývoje spotřeba nafty trvale roste. Od roku 2010, kdy roční spotřeba činila celkem 4,721 mld. litrů, stouply do roku 2017 celkové dodávky na současných 5,810 mld. litrů ročně. Roční objem dodávek nafty na český trh stoupl za 7 let o 1,1 mld. litrů.

Vyšší spotřeba nafty je především důsledkem ekonomického růstu v podobě zvyšujícího se HDP (o 3,5%). Růst výkonů v průmyslové výrobě má vliv na zvyšování přepravních silničních výkonů, zejména v nákladní dopravě. Vývoj HDP z 80% ovlivňuje poptávku v odvětvích náročných na spotřebu nafty ve všech rozhodujících odvětvích (doprava, průmyslová výroba, stavebnictví, zemědělství, vozidla integrovaného záchranného systému i vojenská technika). 
Dále pokračuje nárůst mezinárodní kamionové tranzitní dopravy. V České republice je prakticky 100% dieselizace nákladního vozového parku a jako tranzitní země je podíl spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. 

V prvním pololetí pokračoval nárůst mezinárodní kamionové tranzitní dopravy a zatím pokračuje i dovoz ojetých vozů i v dieselové provedení. Stále přetrvává silné zastoupení naftových motorů u podnikových flotil, manažerských (referentských) os. 

Datum: 8. listopadu 2018

Autor: Ing. Václav Loula, Ing. Tomáš Mikšovský

Zdroj: ČAPPO