Snídaně s novináři

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu uspořádala další ze série dnes již tradičních setkání s novináři.

Novináři, kteří pozvání na "Snídani s ČAPPO" přijali, bezezbytku využili unikátní možnost osobně diskutovat s čelními představiteli strategického odvětví aktuální problematiku z oboru výroby a distribuce pohonných hmot a rozvoje mobility.   

Předseda ČAPPO a generální ředitel společnosti ČEPRO Jan Duspěva společně s lídry členských společností poskytli zástupcům médií celý balík zajímavých informací a novinek. V živé diskusi poskytli v neformální atmosféře osobní a vysoce fundované komentáře k připravované legislativě, aktuálnímu dění na trhu zásobovaní pohonnými hmotami s výhledem rozvoje palivářského sektoru, ochrany životního prostředí a podpory mobility do blízké budoucnosti.

Datum: 12. září 2018

Zdroj: ČAPPO