Meziroční hodnocení vývoje spotřeby pohonných hmot za 1. čtvrtletí 2017

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za 1. čtvrtletí roku 2017 dosáhl 352 tis. tun (466,2 mil. litrů) proti stejnému období roku 2016 354 tis tun (468,9 mil litrů) vykázal prakticky stagnaci (index (99,4 %). Tento trend zastavení poklesu či mírného růstu se začíná projevovat od r.2014. Od tohoto roku a za hodnocené období 2014-2016 se začal prodej benzinů mírně zvyšovat. Za upynulé tří leté období je to nárůst celkem o 2,2% benzinů. Jde o poměrně obchodně dobré oživení poptávky po automobilových benzinech.

Z dlouhodobého vývoje spotřeba automobilových benzinů měly již delší dobu klesající trend. V roce 2003 byla spotřeba benzinů na domácím trhu ve výši 2157 tis tun ( tj 2,857 mld litrů. Z údajů za rok 2016 celkem 2,126 mld. litrů za 13 let poklesla o 730 mil. litrů(!) Dlouhodobě proti roku 2003 tak spadla spotřeba benzinů o 25 %.

Hlavní důvody zastavení poklesu a určité oživení poptávky u benzinů v roce 2016 a vývoje jeho spotřeby je oživení ekonomiky růst HDP (cca ze 40% tohoto makroekonomického ukazatele - vývojeHDP) ovlivňuje i růst spotřeby domácností na dopravu, lidé jsou ochotni více utrácet při cestování tedy i za pohonné hmoty.

Dalším podpůrným argumentem je i nízký míra nezaměstanosti a růst platů .

Cena benzinu je důležitý marketingový nástroj a má na vývoj spotřeby velký vliv. Váha ceny paliva na rozhodování zákazníka k nákupu je 65%.

1. čtvrtletí letošního roku bylo poznamenáno růstem ceny ropy i cen pohonných hmot , navíc letošní zimní období bylo pro individuální motorizaci horší.

Především tyto faktory vedly pouze ke stagnaci spotřeby v uplynulém čtvtletí. Řada zákazníků s benzinovým motorem podle norem Euro 1 nebo Euro 2 v zimním období prakticky nejezdí.

V nadcházející hlavní motoristické sezoně očekáváme návrat k nárůstu spotřeby automobilových benzinů .

Možné vyšší nárůsty byly samozřejmě determinovány dalšími důležitými faktory: :

  • pokračující další rozšiřování zvýhodněných alternativ především CNG , stoupla spotřeba i LPG
  • novým parkem benzinových automobilů, který je s nižší spotřebou
  • podnikové flotily přešly s ekonomických důvodů z automobilů se zážehovým motorem(benzinové) na dieselové verze. Tento proces probíhá již delší dobu

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR dosáhl za 1. čtvrtletí roku 2017 dosáhl 1081 tis tun (tj.1,282 mld .litrů ). Proti stejnému období roku 2016 (1041 tis tun tj. 1,235 mld litrů) stoupla spotřeba o 3,8 % (index 103,8 %).

Z dlouhodobého vývoje spotřeba nafty vzrostla v ročním hodnocení od roku 2010 (tj.4,721 mld. litrů ) na současných 5,614 mld litrů tedy o 893 mil.litrů.

Za posledních 13 let naopak stoupla spotřeba nafty o 2 mld litrů.

Hlavní důvody nárůstu spotřeby nafty:

  • oživení ekonomiky růst HDP (cca z 80% vývoj tohoto ukazatele ) ovlivňuje spotřebu nafty v odvětvích náročných na spotřebu (růst přepravních silničních výkonů , růst výkonů v průmyslové výrobě , stavebnictví , růst výkonů i dalších odvětví náročných na spotřebu nafty atd.)
  • pokračoval nárůst mezinárodní kamionové tranzitní dopravy)
  • pokračující dieselizace osobních vozidel ,dovoz ojetých vozů v dieselovém provedení.

Podíl ve spotřebě benzinů a nafty

Často kladenou otázkou a mylnou představou je, že v ČR se spotřebovává více benzinů.

Jak velký podíl na spotřebě benzinů a nafty má firemní sektor a jak velký má individuální automobilová doprava?

Celková roční spotřeba standardních pohonných hmot ve výši 7,74 mld. litrů za rok 2016 je tvořena v rozhodující míře spotřebou nafty 73 % (5,6 mld. litrů) a pouze jen z 27 % (2,1mld. litrů) spotřebou automobilových benzinů. V České republice je prakticky 100% dieselizace nákladního vozového parku a jako tranzitní země je podíl spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. Pozitivní vývoj ekonomiky v podobě ukazatele HDP výrazně ovlivňuje výkony řady odvětví a má větší vliv na rostoucí spotřebu motorové nafty u všech rozhodujících odvětví náročných na spotřebu nafty (doprava, průmyslová výroba, stavebnictví, zemědělství). Za posledních 5 let výrazně roste i dieselizace osobního parku vozidel v podnikatelské sféře i u občanů.

Přesné určení podílů spotřeby benzinů a nafty ve firemním a individuální motorizaci občanů nelze kvantifikovat neboťˇ řada firem a podnikatelů používá nebo povoluje použití i k soukromým účelům .

U spotřeby automobilový benzinů tvoří podíl individuální osobní automobilové dopravy 75% a firemní sektor jen 25%. U nafty jednoznačně je nositelem růstu spotřeby firemní sektor s nákladním parkem vozidel. V ČR je 2,5x vyšší spotřeba nafty než benzinů (V minulosti tomu bylo naopak!!)

Za 1. čtvtletí 2017 je celkový objem spotřeby pohonných hmot 1,748 mld litrů tj proti stejnému období r.2016 1,704 mld litrů nárůst o 2,6% (o 44 mil. litrů).

Podíl nafty za hodnocené období dosáhl 73,3%.

Predikce vývoje spotřeby v roce 2017

V letošním roce se očekává pokračující dominace a růst spotřeby klasických pohonných hmot.

Datum: 2. června 2017

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO