Kvalita pohonných hmot za rok 2018, členové ČAPPO 8 měsíců bez chyby

Kvalita pohonných hmot na českých čerpacích stanicích za rok 2018 byla opět na vynikající  úrovni. Členové ČAPPO dlouhých 8 měsíců bez jakékoli chyby v kvalitě. 

V roce 2018 inspektoři ČOI odebrali celkem 2645 vzorků pohonných hmot prodávaných u veřejných čerpacích stanic v České republice. U čerpacích stanic členských firem ČAPPO bylo odebráno 908 vzorků tj. 34,3%.

V ostatní části trhu veřejných čerpacích stanic bylo odebráno 1737 vzorků tj. 65,7% .Podíl vzorků odebraných u členských firem ČAPPO (34,3%) byl  opět mírně vyšší než odpovídá podílu čerpacích stanic členských firem (1400 ČS) tj. 30%.

Podle provedených hodnocení lze konstatovat, že celková chybovost v roce 2018 se udržela na velmi nízkých hodnotách kolem 1% a potvrdila tak dlouhodobě výbornou kvalitu kontrolovaných motorových paliv v ČR. 

U členských firem ČAPPO bylo zjištěno z celkového množství vzorků (908) celkem pouze 7 neshod, tj. chybovost 0,7% tj. nižší než vykazuje celý trh. Z celkového portfolia produktů kontrolovaných ČOI u členských firem ČAPPO byla motorová nafta po celý rok  2018 bez závad. Rovněž alternativní paliva prodávaná u našich čerpacích stanic byl z pohledu kontroly kvality zcela bez závad. Ojedinělé neshody byly zjištěné pouze u automobilových benzinů a to pouze drobné odchylky u parametrů oktanového čísla a tlaků par. Uvedené odchylky ovšem nemohly způsobit a nezpůsobily žádné závažné poruchy motorů u zákazníků ani nevedly k reklamacím spotřebitelů.

Potvrzením kvality dodávaných paliv je fakt, že členské firmy ČAPPO 8 měsíců neměly žádnou chybovost v kvalitě  prodávaných pohonných hmot. Celý trh pak měl nulovou chybovost 2 měsíce. 
Vysokou kvalitu poskytovaných služeb členské firmy ČAPPO tak potvrdily i za rok 2018. Svými interními systémy kontroly a sortimentem aditivovaných i prémiových paliv významně přispívají k výborné úrovni kvality prodávaných pohonných hmot v České republice.

Datum: 23. ledna 2019

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO