Kvalita automobilových benzinů, motorové nafty, LPG a CNG u čerpacích stanic členských firem ČAPPO v roce 2022 byla bez chyb

Kontrolované parametry kvality pohonných hmot na domácích čerpacích stanicích za rok 2022 byly na velmi dobré úrovni. Celkově bylo na čerpacích stanicích členských firem ČAPPO odebráno 891 vzorků a všechny kontrolované vzorky pohonných hmot byly bez jakékoliv chyby v kvalitě definované evropskými i českými normami.

V roce 2022 inspektoři ČOI odebrali celkem 2 545 vzorků všech druhů paliv u veřejných čerpacích stanic v České republice. U čerpacích stanic ČAPPO bylo odebráno celkem 891 vzorků, tj. 35 %. V ostatní části trhu bylo odebráno 1654 vzorků, tj. 65 %. U čerpacích stanic ČAPPO je hodnocení s nulovou chybovostí, proti tomu celková chybovost trhu byla 0,71 % (18 vzorků). Chybovost v ostatní části trhu byla 1,09 %.

Podle sortimentu kontrolovaných druhů paliv za rok 2022 bylo odebráno na trhu čerpacích stanic u automobilových benzinů celkem 1000 vzorků. Celková chybovost trhu u automobilových benzinů byla 0,5 %, (5 nevyhovujících vzorků). Vzorky automobilových benzinů odebrané u ČS ČAPPO (365 vzorků) byly bez závad.

U motorové nafty bylo odebráno celkem na trhu 1 204 vzorků a bylo zjištěno celkem 12 neshod, tj. chybovost celého trhu byla 1,0 %. U ostatní části trhu ČS bylo odebráno 742 vzorků s chybovostí zjištěné u 12 vzorků, tj. chybovost 1,62 %. Členské firmy ČAPPO (odebráno 462 vzorků) měly všechny vzorky bez závad.

U vzorků LPG v počtu 301 vzorků a CNG v počtu 40 vzorků se na trhu z celkově odebraných 341 vzorků vyskytla chybovost pouze u1 vzorku LPG tj 0,29 %. Vzorky CNG byly na celém trhu bez závad. Vzorky těchto alternativních paliv u ČS ČAPPO byly rovněž bez závad.

Uvedené výsledky za rok 2022 jsou potvrzením faktu, že členské firmy ČAPPO dlouhodobě vykazují nulovou nebo velmi nízkou chybovost v kvalitě prodávaných paliv po celý rok, tj. lepší než celý trh (0,71 %) nebo segment ostatních nečlenských ČS (1,09 %).

Vysokou kvalitu prodávaných pohonných hmot i služeb tak členské firmy ČAPPO potvrdily i za rok 2022. Dlouhodobě používají osvědčené interní systémy kontroly kvality v celém procesu výroby, skladování, dopravy a prodeje zákazníkům. Nabídka sortimentu aditivovaných a prémiových paliv významně přispívá k výborné úrovni kvality prodávaných pohonných hmot v ČR.

Automobilové benziny

 

Počet vzorků

Nevyhovující

%

Celkem

1 000

5

0,50

ČAPPO

365

0

0,0

Ostatní

635

5

0,79

Motorová nafta

 

Počet vzorků

Nevyhovující

%

Celkem

1 204

12

1,0

ČAPPO

462

0

0,0

Ostatní

742

12

1,62

Směsná paliva (B30, B100, E 85)

 

Počet vzorků

Nevyhovující

%

Celkem

0

0

0,0

ČAPPO

0

0

0,0

Ostatní

0

0

0,0

LPG + CNG

 

Počet vzorků

Nevyhovující

%

Celkem

341

1

0,29

ČAPPO

64

0

0,0

Ostatní

277

1

0,36

Celkem

 

Počet vzorků

Nevyhovující

%

Celkem

2545

18

0,71

ČAPPO

891

0

0,0

Ostatní

1654

18

1,09

 

Datum: 31. ledna 2023

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO