Automobilový benzin E10

Palivo E10 s příměsí etanolu pro čistou mobilitu v Evropě.

Co je E10?
E10 je druh benzinu obsahující až 10 % etanolu – obnovitelného paliva vyráběného z udržitelně pěstovaných plodin, odpadů a zbytků, který výrazně snižuje emise skleníkových plynů z dopravy. Prodává se v mnoha zemích světa a je kompatibilní s téměř všemi benzinovými automobily, které dnes jezdí po evropských silnicích.

Palivo E10 je plně v souladu s normou ČSN EN 228 a poskytuje efektivní spalování, což minimalizuje negativní vlivy na motor a související součásti. Benzin E10 je ekologicky a ekonomicky jedním z nejrozumnějších řešení pro plnění cílů snižování emisí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v dopravě, kam biopaliva jednoznačně patří.

Jaký je rozdíl mezi benzinem E5 a E10?
Obě paliva jsou stejná, s výjimkou procenta etanolu. Benzin E5 obsahuje až 5 % objemových etanolu a E10 až 10 % objemových. Ukazatel (5, 10) tedy uvádí maximální možné použití biosložky v palivu. 

Mohou být v nádrži auta smíchány benziny E5 a E10?
Ano, směs různých benzinů motor nepoškodí. Stejně, jako je možné kombinovat běžné a aditivované pohonné hmoty, nebo paliva s různými oktanovými čísly, mohou se kombinovat i benziny s různým obsahem biosložky.

Jak se etanol vyrábí?
Obnovitelný etanol se vyrábí v biorafineriích tzv. alkoholovým kvašením, kdy jsou cukry přeměňovány na alkohol. V EU tyto cukry obvykle pocházejí z různých zemědělských zdrojů, jako je pšenice, kukuřice, ječmen, žito, tritikále a cukrová řepa. Ačkoli se použité suroviny zpravidla liší v závislosti na podmínkách na trhu, většina biorafinerií produkujících obnovitelný etanol je postavena speciálně pro zpracování obilí nebo cukrové řepy. Tzv. pokročilý etanol se vyrábí s využitím zemědělských zbytků, například slámy, nepotravinářských lignocelulózových materiálů a odpadu.

Jaký je rozdíl mezi fosilními palivy a obnovitelným etanolem?
Historie fosilních paliv sahá stovky milionů let do minulosti, kdy se rozpadlé zbytky odumřelých rostlin a mořských živočichů hromadily na mořském dně a v bažinách a měnily se ve fosilní zdroje. Oproti tomu etanol je obnovitelný zdroj energie, protože příslušné suroviny lze pěstovat donekonečna nebo je lze vyrábět z odpadů a zbytků.

Proč se s etanolem pojí méně emisí uhlíku než s benzinem?
Jak je možné, že se s etanolem pojí méně emisí uhlíku, když se také spaluje v motoru? Odpověď vychází ze samotné suroviny. Rostliny používané k výrobě etanolu absorbují během svého růstu CO2, což vyrovnává objem emisí CO2, které vznikají při spalování etanolu. K výrobě etanolu lze navíc využít odpad a zbytky, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.

Můžu palivo E10 používat do sekaček, generátorů a jiných motorů?

Možnost použití paliva E10 v jiných motorech, například v zahradní technice (sekačky, křovinořezy) nebo generátorech, si ověřte na webových stránkách výrobce nebo se zeptejte místního prodejce.

Proč používat palivo E10?
Snížení emisí skleníkových plynů - s obnovitelným etanolem se pojí výrazně méně emisí uhlíku než s fosilními palivy, jako je benzin. Etanol vyrobený členy organizace ePURE v roce 2022 snížil ve srovnání s fosilním benzinem objem emisí v průměru o více než 78 %. Čím více etanolu se přimíchává, tím jsou výsledky lepší.
Zvýšení výkonu - etanol může mít přínos pro výkon motoru, mimo jiné tím, že při mísení s benzinem zvyšuje oktanové číslo, což umožňuje vývoj účinnějších motorů. Řidiči sice při používání směsi E10 mohou zaznamenat mírné zvýšení spotřeby paliva (o 1–2 %), ovšem ve srovnání s jinými faktory, jako je údržba vozidla nebo styl jízdy, je tento nárůst zanedbatelný.

Můžu používat palivo E10?
Téměř všechny nové automobily jsou kompatibilní.
Většina benzinových vozidel vyrobených po roce 2000 je s palivem E10 oficiálně kompatibilní a všechna moderní benzinová vozidla byla pro toto palivo optimalizována.
Při volbě paliva byste se vždy měli řídit doporučením výrobce vozidla. U všech nových vozů je tato informace uvedena na vnitřní straně víčka palivové nádrže. Pokud tam daná informace není, podívejte se do návodu k obsluze nebo na webové stránky výrobce. Případné další bližší informace o celoevropské kompatibilitě tohoto paliva s automobily nebo jednostopými vozidly lze nalézt např. na  stránkách European Automobile Manufacturers’ Association, (ACEA) Evropské sdružení výrobců automobilů,  nebo také prostřednictvím tohoto odkazu

Kde všude v Evropě se E10 již používá?
Palivo E10 se v Evropě postupně zavádí již od roku 2009 a v současné době je kromě Velké Británie dostupné také v 17 zemích EU: v Belgii, Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Irsko, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Rakousko, Rumunsku, na Slovensku a ve Švédsku.

Další informace naleznete na evropském informačním webu k E10, který naleznete zde.

Zdroj: Home - Čeština - e10info.eu