Valná hromada České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

24. 6. 2020 / ZPRÁVY ČAPPO / Autor: ing. Václav Loula / Zdroj: TZ ČAPPO

Dne 18.června 2020 se konala řádná valná hromada České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). 

Zasedání valné hromady se zúčastnilo celkem 10 stálých členských firem (účast 100%).

Valná hromada projednala a schválila:

1) Výroční zprávu ČAPPO za rok 2019

2) Účetní závěrku a výsledky hospodaření v roce 2019

3) Zprávu představenstva o činnosti Asociace od valné hromady v prosinci 2019

4) Přijetí nového člena Asociace

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA PETROLEJÁŘSKÉ ASOCIACE ZA ROK 2019 

Výroční zpráva shrnuje činnost asociace v oblastech palivářské, včetně alternativních paliv a energií, legislativní, normativní a mediální. Zpráva dále hodnotí stav dodávek  ropy a kapalných paliva i provoz čerpacích stanic. Zpráva také dokumentuje splnění ekologických limitů v uplynulém roce i výhled jejich plnění v budoucnu. Při jejím projednání na Valné hromadě bylo poukázáno v celé řadě pozitivních věcí na níže uvedené: 

  • Splnění snížení emisí v dopravě a podílu OZE v dopravě podle směrnic EU

V roce 2019 dle Výroční zprávy čeští dodavatelé motorových paliv splnili zákonné požadavky na snížení emisí. Stejně tak i výhled na zpřísněné požadavky na snižování emisí v r. 2020 je pozitivní. ČR a její dopravní trh se tak řadí k té části EU, kde ekologické cíle v dopravě mají jak prioritu, tak i reálné plnění.

  • Dlouhodobě vysoká kvalita pohonných hmot prodávaných na trhu v ČR.

Za rok 2019 z celkového množství odebraných vzorků pouze 0,6 % nesplnilo požadavek norem. Na čerpacích stancích členských firem ČAPPO je již standardem a výsledkem dlouholetého úsilí ČAPPO vysoká kvalita pohonných hmot. V roce 2019 bylo pak dosaženo historicky nejlepšího výsledku, kdy pouze jediný vzorek LPG nebyl zcela v souladu s normou, tedy pouze 0,1 % ze vzorků všech pohonných hmot. Automobilové benziny, motorové nafty a CNG byly u čerpacích stanic ČAPPO zcela bez závad. 
Podrobná zpráva o kvalitě PH za rok 2019 

  • Velmi dobré zvládnutí komplikované situace při zastavení dodávek ropy ropovodem Družba v důsledku kontaminace chloridy.

Výpadek byl úspěšně nahrazen zápůjčkou od SSHR a díky velmi operativní spolupráci SSHR a společností MERO, UNIPETROL, ČEPRO a MOL trh tento výpadek nepocítil. Zásobování čerpacích stanic a zákazníků bylo plynulé. 

  • Nástup alternativních pohonných hmot a energii v podobě řady směrnic a nařízení.

ČAPPO dlouhodobě vynakládá maximální úsilí, aby implementace vytčených environmentálních cílů do podmínek ČR odpovídala reálným možnostem a nevyvolávala dodatečně náklady vyšší, než je nezbytně nutné.
V roce 2019 se postupně stávala prioritou implementace směrnice EU 2018/2021 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (RED II), jež budou prioritou ČAPPO i v letech 2020–2021.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI OD PROSINCE 2019

Zprávu představenstva o činnosti od řádné valné hromady v prosinci 2019 okomentoval předseda představenstva Jan Duspěva. Ocenil aktivní přístup členů představenstva, výkonného ředitele, vedoucí stálých pracovních skupin, odborných sekcí. Dále ocenil tiskového mluvčího ČAPPO při informování řady medií a motoristické veřejnosti o situaci na trhu s ropou, pohonnými hmotami, biopalivy a čerpacími stanicemi. 

Klíčovým tématem v činnosti ČAPPO je problematika transpozice Směrnice RED II a OZE v oblasti dopravy a povinnost úspory emisí. V nejbližších měsících nás čeká implementace RED II do legislativních norem. Toto je pro ČAPPO klíčové téma a proto také Asociace vyvíjela značnou aktivitu,“ zdůraznil Jan Duspěva. Připomenul aktivní zapojení ČAPPO do projektu TAČR/VŠCHT/UK/ČVUT, který komplexně analyzoval možnosti využití všech disponibilních obnovitelných zdrojů energie v ČR v dopravě a dostupných technologií.

V rámci projednávání zprávy představenstva výkonný ředitel pan Jan Mikulec prezentoval vývoj trhu s automobily, vývoj emisí a vývoj spotřeby pohonných hmot v průběhu uplynulých měsíců r. 2020. 

SPOLEČNOST AXIGON NOVÝM ČLENEM ASOCIACE

Valná hromada na návrh představenstva projednala a schválila společnost AXIGON a.s. za nového člena odborné sekce Provozování čerpacích stanic.

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

© 2020 ČAPPO - Všechna práva vyhrazena.  |  Stará verze stránek  |  Redakční systém i-servis.cz