Trh PHM - Čerpací stanice

Z Evidence ČS, vedené MPO k datu 17. 2. 2020 vyplývá přehled o celkovém počtu evidovaných ČS,  rozdělených na veřejné, neveřejné, a s vymezeným přístupem a dále členěných na stavby a zařízení. 

  11.02.19 17.02.20
Čerpací stanice celkem 7 061 7 094
    veřejné 3 991 4 008
       ČS standardní 2 833 2 837
       ČS MN 459 451
       pouze LPG 533 529
       pouze CNG 151 169
       ostatní ČS 15 22
    s vymezeným přístupem 690 703
    neveřejné 2 380 2 383

Oproti stavu k 25. 9. 2019, se celkový počet ČS, evidovaných k 17. 2. 2020, zvýšil o 15 ČS. Ve stavu  evidence je zahrnuto 171 ČS, u kterých bylo ohlášeno a dosud trvá přerušení provozu.  Počet evidovaných veřejných stanic se zvýšil o 2, počet neveřejných stanic se zvýšil o 6 a počet  čerpacích stanic s vymezeným přístupem se zvýšil o 7. Přihlášeno bylo 21 nově postavených čerpacích  stanic a odhlášeno celkem 18 stanic.

Celkový podíl ČS deklarovaných jako stavby se nepatrně snížil na úroveň 85,7 %, u veřejných ČS  podíl staveb zůstal na úrovni 98,7 %.

Při interpretaci údaje celkového počtu ČS je nutno brát v úvahu skutečnost, že Evidence ČS je  vytvářena podle vlastníků ČS (vlastník, lokalita ČS). Z tohoto důvodu tak v řadě případů, a to zvláště  u veřejných ČS LPG (PS CNG) umístěných v areálech standardních ČS PHM jiných vlastníků, dochází k  tomu, že na jedné lokalitě mohou být evidovány dvě ČS, přitom obsluha ČS je zpravidla jedna pro celý  areál. S výhledem na další rozšiřování sítě přidružených čerpacích stanic LPG a přidružených plnících  stanic CNG, kde vlastníky a provozovateli jsou většinou společnosti specializované na tento produkt,  předpokládáme, že počet těchto případů dále poroste.  

Předmětem zprávy jsou informace o stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR, vedené Ministerstvem průmyslu a obchodu v souladu se zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, aktualizované ke dni 17. 2. 2020.