Stav vozového parku v ČR

Průměrné stáří se zvýšilo ve všech kategoriích vozidel. Na konci roku 2023 dosáhlo u osobních automobilů 16,2 roku a celkem u všech motorových vozidel 19,2 roku. Výraznější stárnutí vozového parku způsobují jak nižší prodeje nových vozů, tak dovoz ojetých s vysokým průměrným stářím. Vliv má i nízký počet vyřazovaných přestárlých vozidel.
Tento stav se dlouhodobě negativně podílí na počtu těžce zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách i na ekologii silničního provozu.

    OA LUV BUS NA L T Celkem
2023 Rok 6 597 838 635 007 21 716 188 370 1 326 116 212 945 8 981 992
Dif. 172 421 14 815 488 1335 38 368 6 853 234 280
Stáří 16,2 14,6 15,0 18,4 34,5 32,7 19,2
2022 Rok 6 425 417 620 192 21 228 187 035 1 287 748 206 092 8 747 712
Dif. 132 292 9 787 739 130 38 493 7 742 189 183
Stáří 15,9 14,2 14,7 18,2 34,2 32,6 18,9
2021 Rok 6 293 125 610 405 20 489 186 905 1 249 255 198 350 8 558 529
Dif. 163 251 13 924 828 1 303 34 669 7 237 221 212
Stáří 15,6 13,8 14,7 17,9 34 32,7 18,6
2020 Rok 6 129 874 596 481 19 661 185 602 1 214 586 191 113 8 337 317
Dif. 140 336 9 295 -2 044 -1 279 34 265 4 485 185 058
Stáří 15,3 13,4 14,6 17,6 33,7 32,7 18,3
2019 Rok 5 989 538 587 186 21 705 186 881 1 180 321 186 628 8 152 259
Dif. 187 017 12 464 262 -602 32 350 5 067 236 558
Stáří 14,9 12,9 14,5 17,2 33,3 32,4 17,9
2018 Rok 5 802 521 574 722 21 443 187 483 1 147 971 181 561 7 915 701
Dif. 209 783 13 457 619 1 479 30 462 4 104 259 904
Stáří 14,8 12,5 14,5 17 33,1 32,2 17,7
2017 Rok 5 592 738 561 265 20 824 186 004 1 117 509 177 457 7 655 797
Dif. 224 077 14 231 600 2 444 28 126 4 493 273 971
Stáří 14,6 12,1 14,5 16,8 32,8 31,9 17,5
2016 Rok 5 368 661 547 034 20 224 183 560 1 089 383 172 964 7 381 826
Dif. 210 145 16 251 258 3 125 29 870 2 992 262 641
Stáří 14,5 11,7 14,2 16,7 32,5 31,6 17,6

Registrace nových vozidel dle paliva do března 2024

Registrace nových osobních automobilů za 1. čtvrtletí 2024 dosáhly 57 605 ks, což představuje meziroční nárůst o 2,24 %. V březnu však o 15,47 % poklesly. Relativně teplý konec března motorkáře nepřesvědčil, přesto meziročně registrace motocyklů za 1. Q 2024 vzrostly téměř o osm procent. Pokles zaznamenaly i plně elektrické OA, což může souviset s vyhlášenou, ale zatím nerealizovanou výzvou „Záruka“ na podporu nákupu bezemisních automobilů pro podnikatele. Pokles činil 1,82 % a v samotném březnu dokonce 35,14 %. Počet hybridních vozidel vzrostl o 26,3 %. Nejprodávanějšími značkami v kategorii osobních automobilů byly Škoda, Hyundai, Toyota, VW a Kia. Z pohledu paliv drží mezi osobní automobily prim benzín (68,26 %), z pohledu obchodních tříd první místo i nadále okupují SUV (46,74 %). V ostatních kategoriích s výjimkou velkých nákladních vozů registrace meziročně vzrostly.

    BA* NM* CNG LPG Elektro** Hybridy Nezař. celkem meziročně
OA 2024 30 422 11 763 190 1 135 2 681 10 898 516 57 605 2,2%
52,8% 20,4% 0,3% 2,0% 4,7% 18,9% 0,9%  
2023 30 897 12 436 66 923 2 599 8 451 969 56 341  
54,8% 22,1% 0,1% 1,6% 4,6% 15,0% 1,7%  
LUV 2024 392 5 350 26 5 55 0 138 5 966 18,3%
6,6% 89,7% 0,4% 0,1% 0,9% 0,0% 2,3%  
2023 276 4 471 2 11 67 0 214 5 041  
5,5% 88,7% 0,0% 0,2% 1,3% 0,0% 4,2%  
BUS 2024 0 159 28 0 0 0 2 189 127,7%
0,0% 84,1% 14,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%  
2023 0 66 0 0 1 8 8 83  
0,0% 79,5% 0,0% 0,0% 1,2% 9,6% 9,6%  
NA 2024 0 1 986 1 0 2 0 224 2 213 -16,8%
0,0% 89,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 10,1%  
2023 0 2 446 6 0 3 0 205 2 660  
0,0% 92,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 7,7%  

* bez hybridů
** BEV a plugin hybridy

Data: Sdružení dovozců automobilů