Stav vozového parku v ČR

Osobní automobily dosáhly v roce 2022 průměrného stáří 15,93 roku. Do roku 2019 se stáří vozového parku zvyšovalo poloviční rychlostí než v posledních letech, nyní se však průměrné stáří zvýšilo o 1 rok za pouhé tři roky. V registru vozidel je v současnosti 6 425 417 osobních automobilů. Roční přírůstky se v posledních letech mírně snižují, počet vyřazovaných zůstává na přibližně stejné úrovni.

V rámci EU má ČR jeden z nejstarších vozových parků OA. Poslední statistiky evropského sdružení ACEA uvádějí za celou EU průměr 11,8 roku, Německo má 9,8 roku, Francie 10,3 roku, Itálie 11,8 roku a např. Slovensko s Polskem 14,3 roku.

Stáří provozovaných vozidel má významný vliv na počet zraněných a usmrcených při dopravních nehodách, a na znečišťování ovzduší.

    OA LUV BUS NA L T Celkem
2022 Rok 6 425 417 620 192 21 228 187 035 1 287 748 206 092 8 747 712
Dif. 132 292 9 787 739 130 38 493 7 742 189 183
Stáří 15,9 14,2 14,7 18,2 34,2 32,6 18,9
2021 Rok 6 293 125 610 405 20 489 186 905 1 249 255 198 350 8 558 529
Dif. 163 251 13 924 828 1 303 34 669 7 237 221 212
Stáří 15,6 13,8 14,7 17,9 34 32,7 18,6
2020 Rok 6 129 874 596 481 19 661 185 602 1 214 586 191 113 8 337 317
Dif. 140 336 9 295 -2 044 -1 279 34 265 4 485 185 058
Stáří 15,3 13,4 14,6 17,6 33,7 32,7 18,3
2019 Rok 5 989 538 587 186 21 705 186 881 1 180 321 186 628 8 152 259
Dif. 187 017 12 464 262 -602 32 350 5 067 236 558
Stáří 14,9 12,9 14,5 17,2 33,3 32,4 17,9
2018 Rok 5 802 521 574 722 21 443 187 483 1 147 971 181 561 7 915 701
Dif. 209 783 13 457 619 1 479 30 462 4 104 259 904
Stáří 14,8 12,5 14,5 17 33,1 32,2 17,7
2017 Rok 5 592 738 561 265 20 824 186 004 1 117 509 177 457 7 655 797
Dif. 224 077 14 231 600 2 444 28 126 4 493 273 971
Stáří 14,6 12,1 14,5 16,8 32,8 31,9 17,5
2016 Rok 5 368 661 547 034 20 224 183 560 1 089 383 172 964 7 381 826
Dif. 210 145 16 251 258 3 125 29 870 2 992 262 641
Stáří 14,5 11,7 14,2 16,7 32,5 31,6 17,6

Registrace nových vozidel dle paliva do prosince 2022

Počet registrací nových vozidel v roce 2022 výrazně poznamenal jejich celkový nedostatek na trhu. Meziroční pokles registrací nových vozů se nejvíce projevil v kategoriích osobních a lehkých užitkových automobilů. Poptávka po nových vozidlech byla výrazně vyšší než možnosti jejich dodání. U osobních automobilů došlo k poklesu o 7,15 %, u LUV o 14 %. Nákladní automobily vykázaly meziroční nárůst o 3,56 %, ale ani zde nebyla poptávka zcela uspokojena, čísla jsou nadále nižší než v období před pandemií. Registrace autobusů vzrostly meziročně o 20,78 % a dosáhly úrovně let 2018 a 2019. Motocykly zaznamenaly nejvyšší prodeje od roku 2008. Registrace čistě elektrických osobních vozů vzrostly meziročně o 47 %, jejich podíl na trhu však dosahuje jen 2 %.

    BA* NM* CNG LPG Elektro** Hybridy Nezař. celkem meziročně
OA 2022 108 269 42 202 808 3 966 7 455 24 669 4 718 192 087 -6,9%
56,4% 22,0% 0,4% 2,1% 3,9% 12,8% 2,5%  
2021 124 513 48 055 851 2 259 6 391 19 338 4 988 206 395  
60,3% 23,3% 0,4% 1,1% 3,1% 9,4% 2,4%  
LUV 2022 880 15 117 23 23 134 3 728 16 908 -14,0%
5,2% 89,4% 0,1% 0,1% 0,8% 0,0% 4,3%  
2021 814 17 357 442 7 172 2 866 19 660  
4,1% 88,3% 2,2% 0,0% 0,9% 0,0% 4,4%  
BUS 2022 0 1 070 28 0 40 25 52 1 215 20,8%
0,0% 88,1% 2,3% 0,0% 3,3% 2,1% 4,3%  
2021 0 877 71 0 2 4 52 1 006  
0,0% 87,2% 7,1% 0,0% 0,2% 0,4% 5,2%  
NA 2022 0 8 016 72 0 4 0 896 8 988 3,6%
0,0% 89,2% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0%  
2021 0 7 675 78 0 2 2 922 8 679  
0,0% 88,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 10,6%  

* bez hybridů
** BEV a plugin hybridy

Data: Sdružení dovozců automobilů