Stav vozového parku v ČR

Ani růst prodejů nových aut v prvním čtvrtletí nezabránil dalšímu stárnutí vozového parku v ČR. V březnu 2023 bylo zaregistrováno 22 378 nových osobních automobilů a registrace tak poprvé od pandemie covid-19 překonaly registrace z doby před pandemií.

Ovšem průměrný věk vozového parku v České republice i nadále povážlivě roste. Průměrný věk vozidel registrovaných v kategoriích M1 a N1 činí 15,9 roku, v samotné kategorii M1 je to pak dokonce 16,0 roku! Česká republika si tak nadále drží nelichotivou pozici mezi zeměmi Evropské unie, starší vozový park než u nás mají už jen v Estonsku (16,8 roku) a Řecku (17,0 roku). Přitom průměrný věk v zemích EU je 12 let, vůbec nejmladší vozový park mají Lucembursku (7,6 roku), Dánsku (8,5 roku) a Rakousku (8,7 roku) a sousední Slovensko je na hodnotě 14,3 roku. Český vozový park osobních automobilů za posledních 10 let zestárl o 2,22 roku a alarmující je fakt, že stárnutí nabírá na rychlosti. Svůj podíl na tom má stáří ojetých vozů dovážených ze zahraničí. Jen v loňském roce tvořily osobní automobily starší 10 let celkem 52,61 % všech dovezených aut a vozy starší 15 let se na dovozu podílely 23,77 %.

Stárnoucí vozový park má přímý dopad na snižující se bezpečnost vozidel jezdících po českých silnicích a tedy i na počet zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách a v neposlední řadě také na množství škodlivých zplodin vypouštěných do ovzduší

    OA LUV BUS NA L T Celkem
1Q/2023 Stáří 6 472 308 623 573 21 228 189 630 1 295 832 207 797 8 810 428
Dif. 46 891 3 381 60 2 592 8 084 1 705 62 716
Rok 16,0 14,3 14,9 18,2 34,3 32,6 19,0
2022 Stáří 6 425 417 620 192 21 228 187 035 1 287 748 206 092 8 747 712
Dif. 132 292 9 787 739 130 38 493 7 742 189 183
Stáří 15,9 14,2 14,7 18,2 34,2 32,6 18,9
2021 Rok 6 293 125 610 405 20 489 186 905 1 249 255 198 350 8 558 529
Dif. 163 251 13 924 828 1 303 34 669 7 237 221 212
Stáří 15,6 13,8 14,7 17,9 34 32,7 18,6
2020 Rok 6 129 874 596 481 19 661 185 602 1 214 586 191 113 8 337 317
Dif. 140 336 9 295 -2 044 -1 279 34 265 4 485 185 058
Stáří 15,3 13,4 14,6 17,6 33,7 32,7 18,3
2019 Rok 5 989 538 587 186 21 705 186 881 1 180 321 186 628 8 152 259
Dif. 187 017 12 464 262 -602 32 350 5 067 236 558
Stáří 14,9 12,9 14,5 17,2 33,3 32,4 17,9
2018 Rok 5 802 521 574 722 21 443 187 483 1 147 971 181 561 7 915 701
Dif. 209 783 13 457 619 1 479 30 462 4 104 259 904
Stáří 14,8 12,5 14,5 17 33,1 32,2 17,7
2017 Rok 5 592 738 561 265 20 824 186 004 1 117 509 177 457 7 655 797
Dif. 224 077 14 231 600 2 444 28 126 4 493 273 971
Stáří 14,6 12,1 14,5 16,8 32,8 31,9 17,5
2016 Rok 5 368 661 547 034 20 224 183 560 1 089 383 172 964 7 381 826
Dif. 210 145 16 251 258 3 125 29 870 2 992 262 641
Stáří 14,5 11,7 14,2 16,7 32,5 31,6 17,6

Registrace nových vozidel dle paliva do května 2023

V letošním roce se meziročně zvýšily registrace ve všech kategoriích vozidel s výjimkou autobusů, a to jak v květnu, tak za prvních pět měsíců. U nových osobních automobilů došlo v květnu k nárůstu o 12,31 %, za 1-5/2023 o 18,57 %. V květnu poklesl podíl benzínu na 64,47 %, podíl nafty se naopak zvýšil na 27,75 %. U alternativních pohonů výrazně vzrostl počet čistě bateriových automobilů - v květnu o 102 %, za 1-5/2023 o 79 %. Plug-in hybridy vzrostly celkem o 61,56 % a mírně se zvýšil i počet vozů na LPG (za 1-5/2023 1 496 ks). Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenávají v letošním roce kategorie lehkých užitkových (+20,6 %) a nákladních (+19,2 %) vozů. V období 1-5/2023 bylo v ČR registrováno celkem 95 068 nových osobních automobilů, 8 603 lehkých užitkových automobilů, 241 autobusů, 4 350 nákladních vozidel, 11 796 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 80 178 osobních automobilů, 7 134 lehkých užitkových automobilů, 709 autobusů, 3 648 nákladních vozidel a 11 671 motocyklů.

    BA* NM* CNG LPG Elektro** Hybridy Nezař. celkem meziročně
OA 2023 51 696 21 959 180 1 496 4 462 13 817 1 458 95 068 18,6%
54,4% 23,1% 0,2% 1,6% 4,7% 14,5% 1,5%  
2022 45 002 18 266 393 1 421 2 617 10 191 2 288 80 178  
56,1% 22,8% 0,5% 1,8% 3,3% 12,7% 2,9%  
LUV 2023 480 7 666 3 23 127 1 303 8 603 20,6%
5,6% 89,1% 0,0% 0,3% 1,5% 0,0% 3,5%  
2022 398 6 421 0 10 17 1 287 7 134  
5,6% 90,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 4,0%  
BUS 2023 0 211 2 0 3 9 16 241 -66,0%
0,0% 87,6% 0,8% 0,0% 1,2% 3,7% 6,6%  
2022 0 656 10 0 23 2 18 709  
0,0% 92,5% 1,4% 0,0% 3,2% 0,3% 2,5%  
NA 2023 0 4 034 6 0 3 0 307 4 350 19,2%
0,0% 92,7% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 7,1%  
2022 0 3 266 15 0 0 0 367 3 648  
0,0% 89,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 10,1%  

* bez hybridů
** BEV a plugin hybridy

Data: Sdružení dovozců automobilů