Stav vozového parku v ČR

Vývoj vozového parku v roce 2020 byl silně ovlivněn coronavirovou epidemií a oproti předcházejícím rokům se tempo růstu výrazně zpomalilo. Ve všech kategoriích se také zvýšilo stáří vozového parku. U osobních automobilů stáří vozového parku výrazně ovlivňují dovozy, kdy z celkového přírůstku osobních aut 43% byly dovozy ojetin, navíc 54 % z těchto dovozů byly vozy o stáří 10 let a více. Tento trend se v posledních letech sice pomalu, ale setrvale zhoršuje.

    OA LUV BUS NA L T Celkem
2020 Rok 6 129 874 596 481 19 661 185 602 1 214 586 191 113 8 337 317
Dif. 140 336 9 295 -2 044 -1 279 34 265 4 485 185 058
Stáří 15,3 13,4 14,6 17,6 33,7 32,7 18,3
2019 Rok 5 989 538 587 186 21 705 186 881 1 180 321 186 628 8 152 259
Dif. 187 017 12 464 262 -602 32 350 5 067 236 558
Stáří 14,9 12,9 14,5 17,2 33,3 32,4 17,9
2018 Rok 5 802 521 574 722 21 443 187 483 1 147 971 181 561 7 915 701
Dif. 209 783 13 457 619 1 479 30 462 4 104 259 904
Stáří 14,8 12,5 14,5 17,0 33,1 32,2 17,7
2017 Rok 5 592 738 561 265 20 824 186 004 1 117 509 177 457 7 655 797
Dif. 224 077 14 231 600 2 444 28 126 4 493 273 971
Stáří 14,6 12,1 14,5 16,8 32,8 31,9 17,5
2016 Rok 5 368 661 547 034 20 224 183 560 1 089 383 172 964 7 381 826
Dif. 210 145 16 251 258 3 125 29 870 2 992 262 641
Stáří 14,5 11,7 14,2 16,7 32,5 31,6 17,6

Nové registrace dle paliva do prosince 2020 

V registracích nových vozidel je jednal patrný markantní pokles trhu v roce 2020, jednak stále nízký zájem zákazníků o vozidla na alternativní paliva. Pro upřesnění nutno dodat, že v kategorii „Hybridy“, kde prodeje osobních automobilů již nabývají zajímavých čísel, se jedná o vozidla s hybridním přenosem výkonu, ale poháněna jsou benzínem nebo naftou bez možnosti dobíjení ze sítě.

Pro úplnost nutno dodat, že u dovozených ojetých osobních aut je struktura paliv výrazně odlišná a 55 % z nich je poháněno naftou.

    BA* NM* CNG LPG Elektro** Hybridy Nezař. celkem meziročně
OA 2020 121 741 58 978 1 293 1 280 4 847 10 693 4 143 202 975 -18,8%
60,0% 29,1% 0,6% 0,6% 2,4% 5,3% 2,0%
2019 167 009 68 313 1 791 406 1 109 7 810 3 474 249 912  
66,8% 27,3% 0,7% 0,2% 0,4% 3,1% 1,4%
LUV 2020 796 15 220 607   44 3 471 17 141 -16,1%
4,6% 88,8% 3,5%   0,3% 0,0% 2,7%
2019 1 000 18 151 549 71 33 1 629 20 434  
4,9% 88,8% 2,7% 0,3% 0,2% 0,0% 3,1%
BUS 2020   1 056 261   6   44 1 367 -12,0%
  77,2% 19,1%   0,4%   3,2%
2019   835 273   4   108 1 220  
  68,4% 22,4%   0,3%   8,9%
NA 2020   6 714 81     2 565 7 362 -19,3%
  91,2% 1,1%     0,0% 7,7%
2019   8 537 58     6 525 9 126  
  93,5% 0,6%     0,1% 5,8%

* bez hybridů
** BEV a plugin hybridy

Data: Sdružení dovozců automobilů