Nejčastěji kladené otázky na téma prémiová paliva

Odpovídá uznávaný odborník na paliva, Ing. Václav Loula.

Existuje nějaká norma ohledně prémiových paliv? Předpokládám, že ne, že u benzinů a nafty musí stačit ČSN 228 nebo pro naftu ČSN EN 590.

Všechny druhy motorových paliv, benzinového i naftového typu, se vyrábějí a prodávají podle schválených evropských a českých technických norem jakosti. Prémiová paliva jsou zásadně ve vyšší kvalitě, než předepisují normy a jsou výsledkem rozvoje petrolejářských firem ve spolupráci s automobilovým průmyslem, požadavky výrobců palivových soustav i motoristického sportu. Přidané hodnoty prémiových paliv jsou pak v řadě parametrů ovlivňující čistotu motoru, péči o palivovou soustavu, spotřebu i ekologii. Měřit se dnes dají detergentní vlastnosti paliva, množství úsady a vyčištění, spotřeba, cetanové číslo i nízkoteplotní vlastnosti. Tyto vlastnosti a změřené parametry, jak ukazují testy, jsou lepší.

Kolik parametrů předepisuje norma ČSN 228? Setkal jsem se s čísly 15, 19 i 22.

Výrobci motorových paliv, než dají souhlas k prodeji, udělají kompletní analýzu nádrže s daným produktem, a to u automobilových benzinů dle ČSN EN 228 představuje 22 parametrů a vydají kompletní osvědčení o jakosti. Další kontroly jsou již v menším rozsahu. Státní monitoring prováděný ČOI kontroluje všechny důležité parametry – provozní, ekologické, bezpečnostní. Například u benzinů to může být až 15 parametrů. U nafty je to obdobné. Některé společnosti pak mají ještě vlastní dobrovolné systémy kontroly jakosti.

Existuje statistika prodeje prémiových paliv: v ČR, v EU?

Každá firma si tuto strategickou komoditu pečlivě sleduje a vyhodnocuje. Samostatná statistika neexistuje. Za podstatné považujeme, že v posledních letech roste poptávka po prémiových palivech. Zákazníci začínají více preferovat kvalitu a péči o motor a palivovou soustavu a sledují spotřebu. To všechno umí prémiová paliva nabídnout. Zveřejňování motorových zkoušek a průkazné výsledky čištění zvýšili popularitu prémiových paliv. Svůj velký vliv má i nízká cenová hladina a vysoká přidaná hodnota. Prémiová paliva jsou i určitým konkurenčním soubojem silných hráčů na trhu.

Je pravda, že prémiová paliva jsou vesměs bez biosložek?

Odpovědět na otázku složení prémiových benzinů včetně přítomnosti biosložky není jednoduché. Vysvětlení vyžaduje více textového prostoru. Existuji druhy prémiových paliv jak u benzinů, tak u nafty, které ji opravdu nemají a další prémiové parametry dosahují nadstandardní aditivací nebo vhodnou volbou komponent. Na prémiových automobilových benzinech kategorie Super plus s oktanovým číslem nad 98 není přítomen klasický biolíh, ale je to benzin vyráběný na bázi ETBE (ethyl terc butyl etér), který se vyrábí v rafinerii, ale z biolihu. Některé prémiové nafty nemají klasické FAME (estery mastných kyselin), ale jsou na bázi HVO (hydrogenované rostlinné nebo jiné odpadní oleje rostlinného či živočišného původu).

Jaká je trvanlivost prémiových paliv? Je vyšší než u klasických PHM?

Přítomnost biosložky ve standardních palivech u nafty do 7 % a u benzinu do 5 % negativně ovlivňuje dobu skladovatelnosti. Odborně doporučujeme 4 měsíce. Benzin, který je na bázi ETBE nebo naftu bez biosložky, můžete skladovat i několik let. Proto také ve státních zásobách jsou uskladněna paliva bez biosložek.

Co se stane, když smísím prémiové palivo s neprémiovým?

V podstatě se nestane nic. Automobil je homologován na palivo dle normy. Pouze si snížíte vliv nadstandardních užitných parametrů a vlastností prémiového druhu. Motor může začít pracovat v horší kondici, snížení výkonu, zvýšení spotřeby, zvýšená tvorba karbonu a úsad, nižší provozní spolehlivost. Na konci servisního cyklu odchodem od aditivovaného nebo prémiového paliva pak mohou být vyšší náklady na opravy.

Lze nějak laicky poznat efekt prémiových paliv? Pokud ano, kdy by se měl projevit?

To závisí na mnoha faktorech. Jednoduše a krátce se opravdu nedá odpovědět. Zkušení řidiči efekt prémiových paliv poznají. Po provozu s prémiovým palivem jsme viděli rozebraný motor a byl perfektní.

Setkal jste se s tím, že by nějaká firma u svých fleetů vysloveně požadovala tankování prémiových paliv?

Manažeři ve fleetových firmách kupují i prémiová paliva. V zimním období při nástupu mrazivých teplot pak i ve fleetových firmách přecházejí na nákup prémiových naft s lepšími nízkoteplotními vlastnostmi. Majitelé vozů vyšších středních tříd až luxusních tříd a dodávaných podle norem EURO 5 ,6 často upřednostňují prémiová paliva.

Někteří odborníci tvrdí, že prémiová paliva už potřeba nejsou, protože i klasický Natural 95 umí čistit motor? Souhlasíte?

Nesouhlasím. V ČR tvoří 75 % spotřeby motorová nafta a vlivem vývoje naftových motorů a vstřikovacích systémů stoupá požadavek i na vyšší kvalitu motorové nafty. Výraznou rostoucí skupinou jsou právě prémiové nafty. Je zde i podíl automobilového parku a motocyklů, který vyžaduje benzin kategorie Super plus.  Aditivovaný natural je již dnes povinnost ale formulace aditivace benzinů a nafty je mnohem složitější a musí zajistit zlepšení vícero vlastností, aby motor pracoval v nejlepší kondici. 

Která aditiva v prémiových palivech považujete na nejdůležitější a nejprospěšnější?

Já považuji za důležité detergenční, antioxidační, mazivostní a protikorozní přísady na zvýšení cetanová čísla u nafty, přísady na snížení pěnivosti u nafty a depresanty na zlepšení nízkoteplotních vlastností a provozní spolehlivosti nafty v zimě. Jedná se o komplexní moderní formulace podložené výzkumem, zkouškami a řadou odborných testů. Seriózní firmy tyto testy zveřejňují a odborně vysvětlují. Aditivace je velký příspěvek petrolejářů k další ekologizaci paliv.