Antikorozní přísady do benzinu

Automobilové benziny musí vyhovovat svými parametry české evropské normě jakosti ČSN EN 228. Před expedicí z rafinerií nebo skladových teminálů se provádí analýzy v souladu s touto normou jakosti.

Norma určuje až 23 parametrů, kterým musí automobilový benzin vyhovět. Patří sem i korozivní zkouška podle zkušební metodiky EN ISO 2160, kterou musí benzin splnit. Rafinerie v této souvislosti proto přidávají antikorozní přísady, jsou to látky velice účinné již od koncentrací desítek ppm.

Současné moderní technologie výroby automobilových pohonných hmot (benzinu i nafty) používají hydro rafinační postupy hlubokého odsíření (např. hydro rafinace benzinových frakcí). To znamená, že dnes používané automobilové benziny jsou prakticky bez sirné. Dle normy ČSN EN 228 je u autobenzinů povolen maximální obsah síry 10mg/kg. Takovýto klasický uhlovodíkový hluboce odsířený automobilový benzin nezpůsobuje žádné koroze.

V současné době, automobilové benziny v souladu s trendem zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v dopravě, pro snížení uhlíkové stopy a snížení emisí CO2, se používá v automobilových benzinech bezvodý biolíh (líh na sebe váže vodu a může docházet k vyloučení rozpuštěné vody). Tady by mohlo být určité nebezpečí rezavění ocelových povrchů součástí palivové soustavy nebo lehkých slitin u karburátorů. Z tohoto důvodu norma také požaduje přidávání protikorozní přísady.

Členské firmy ČAPPO nabízejí aditivované automobilové benziny v oktanové hladině 95 a nadstandardně aditivované prémiové benziny kategorie Super plus, které obsahují také proti korozní přísady .