Změny parametrů motorové nafty podle časových období

Kvalita nafty ve vztahu k časovým obdobím

Kvalita dieselových paliv je předepsána evropskou/českou normou jakosti ČSN EN 590, která je schválena i sdružením výrobců automobilů a konstruktérů (ACEA). Podle této normy se motorová nafta dodávaná na český trh do sítě čerpacích stanic rozděluje ve vazbě na příslušná časová období do několika tříd.

V létě je v prodeji nafta třídy B (tzv letní) od 15. dubna do 30. září s filtrovatelností kolem 0°C.

V přechodovém období na podzim od 1. 10. do 15.11. a na jaře od 1.3. do 15.4. se prodává nafta třídy D s filtrovatelností -10°C.

V zimě je v prodeji tzv. zimní nafta třídy F s filtrovatelností -20°C. Motorovou naftu třídy F zimní - mírné klima mají čerpací stanice povinnost prodávat v období od 1. prosince do 28 .února Dodávky z rafinerie zahajujeme od 16. listopadu.

V případě extrémních mrazů v některých regionech se může objevit v nabídce arktická naftu třídy 2 s filtrovatelností - 32 °C. Její zavedení do prodeje není pro čerpací stanice legislativní povinností.

Pozor na kvalitu nafty v nádrži na začátku zimy

Řidiči si často neuvědomují, že v přechodovém období je na trh dodávána nafta s filtrovatelností -10 oC. Velmi často se pak na začátku zimního období stává, že ve vozidle je ponechána zásoba pouze přechodové kvality nebo dokonce směs letní a přechodvé kvality nafty výsledně s filtovatelností nad - 10°C . Řidič v případě potřeby výjezdu např. při teplotě -15OC pro slabou filtrovatelnost a již vypadávající parafiny nemusí vyjet a nebo může být omezená provozní spolehlivost motoru. V těchto obdobích se doporučuje individuální aditivace za použití přípravku "Super diesel aditiv zimní" od firmy VIF, který je k dostání na řadě čerpacích stanic.

Prémiové nafty v zimním období

Na čerpacích stanicích v ČR některé společnosti - zejména členské firmy ČAPPO nabízí prémiové nafty. Jedná se o nadstandardně aditivované produkty pod různými obchodními názvy. Jsou aditivovány souborem přísad zvyšujících cetanové číslo, posilujících ochranu proti korozi, zlepšující oxidační stabilitu či mazivost, posilující detergenční (čistící) schopnosti a mají i výrazně zlepšenou filtrovatelnost- Ta se u prémiových naft pohybuje v intervalu -26 °C až - 35°C.

Pokud filtrovatelnost není obsahem promoční kampaně na zimní naftu na dané čerpací stanici, informace o kvalitě prémiové nafty podá obsluha stanice nebo jsou zpravidla k dispozici na webových stránkách příslušného prodejce - petrolejářské společnosti.

*) filtrovatelnost je povinná laboratorní zkouška, která měří mezní teplotu průchodnosti nafty palivovým filtrem - je značená zkratkou CFPP (Cold Filter Plugging Point)

Datum: 13. září 2017

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO