Zajištění zásobování trhu pohonnými hmotami a prodeje na čerpacích stanicích v ČR

Situace v oblasti dodávek ropy a pohonných hmot na český trh včetně distribuce k velkoobchodním zákazníkům i na čerpací stanice je v podmínkách vládou vyhlášeného nouzového stavu zcela stabilní.

Zásobování trhu pohonnými hmotami

Členské firmy České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) zajištují všechny klíčové procesy jako jsou dodávky ropy, zpracování v rafineriích, skladování a distribuci pohonných hmot.
V rámci služeb zákazníkům pak členové ČAPPO zajišťují neomezený provoz více jak 1300 veřejných čerpacích stanic na celém území ČR.

V současné situaci nouzového stavu a přijímaných opatření proti šíření koronaviru SARS Cov-2 je situace v oblasti dodávek ropy a pohonných hmot na český trh včetně distribuce k velkoobchodním zákazníkům i na čerpací stanice zcela stabilní. Všechny systémy jsou plně funkční, zásoby paliv odpovídají potřebám trhu a zásobování kvalitními pohonnými hmotami je plynulé.

Zajištění chodu kritické infrastruktury

ČAPPO velmi odpovědně zajišťuje chod kritické infrastruktury pro distribuci a prodej pohonných hmot a služeb na čerpacích stanicích. Členské firmy proto průběžně zajišťují v koordinaci s MPO ochranné pomůcky a dezinfekce pro bezpečný provoz čerpacích stanic. Doporučujeme při nákupu na ČS bezhotovostní úhrady platebními kartami provozovatelů ČS nebo bankovními kartami.

Prodej pohonných hmot, potravin, občerstvení a služeb na čepracích stanicích

ČAPPO tímto ujišťuje zákazníky i veřejnost, že i za nouzového stavu na čerpacích stanicích členských firem je plně zajištěn prodej pohonných látek, provozních kapalin, balených potravin, nápojů, vybraných léků, vitamínových přípravků či doplňků stravy a hygienických potřeb.

V souladu s povinnými opatřeními upravující prodej občerstvení v provozovnách a restauracích se omlouváme zákazníkům, že zakoupené občerstvení a nápoje není možné po dobu nouzového stavu konzumovat v prostorách čerpacích stanic.

Čerpací stanice provozované členskými firmami ČAPPO jsou v maximální možné míře otevřené s volným přístupem zákazníků na základě uvedené prodejní doby.

Členské firmy ČAPPO prosí své zákazníky:

Noste roušku, chráníte sebe i ty, kteří vám naše služby zajišťují.

Děkujeme.

Datum: 8. dubna 2020

Autor: Ing. Václav Loula, Ing. Tomáš Mikšovský

Zdroj: ČAPPO