Valná hromada ČAPPO zvolila představenstvo na nadcházející dvouleté období

Valná hromada ČAPPO se 6.prosince 2018 věnovala aktuálním tématům v oblasti pohonných hmot a související legislativy a zvolila představenstvo asociace na další dvouleté období.

Dne 6. prosince 2018 se konala řádná volební valná hromada České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Jednání valné hromady bylo věnováno aktuálním tématům v oblasti pohonných hmot a související legislativy, zejména pak novele zákona o pohonných hmotách a novelizovanému zákonu o ochraně ovzduší. Byla konstatována i vysoká kvalita pohonných hmot na trhu v ČR, a to i v porovnání se stavem v řadě zemí EU. Valná hromada také ocenila zpracování dalších bezpečnostních standardů pro dopravu a prodej pohonných hmot. 

Pro rok 2019 byly stanoveny jako prioritní následující úkoly ČAPPO:

  • aktivně se podílet na transpozici novelizované směrnice EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (REDII)
  • nadále aktivně sledovat problematiku úspory emisí z pohonných hmot, zejména pak dosažení cíle 6% úspory v 2020
  • formulovat pozici ČAPPO k perspektivnosti jednotlivých alternativních paliv a pohonů v dopravě i vzhledem k míře jejich podpory z veřejných zdrojů i fiskálním dopadům jejich širšího užití
  • připravovat novou komplexní úpravu legislativy pohonných hmot

Valná hromada zvolila představenstvo ČAPPO na další dvouleté období, složené ze zástupců společností AGROFERT, a.s, ČEPRO, a.s., MOL Česká republika, s.r.o., Shell Czech Republic a.s. a UNIPETROL RPA, s.r.o.. Předsedou představenstva byla zvolena společnost ČEPRO a.s., reprezentovaná p. Mgr. Janem Duspěvou. Představenstvo tak zůstalo beze změny, kdy valná hromada podpořila kontinuitu práce minulého statutárního vedení asociace a jejího předsedy.

Datum: 8. ledna 2019

Autor: ČAPPO

Zdroj: ČAPPO