V Česku je více než 7000 čerpacích stanic

V České republice bylo podle statistického sledování MPO registrováno ke konci roku 2017 celkem 7020 čerpacích stanic , z toho veřejných 3940, poloveřejných (s vymezeným přístupem) 672 a neveřejných 2408.

Podíl veřejných stanic dosahuje 56 %. Oproti roku 2010, kdy na trhu bylo bylo 3672 veřejných stanic se jejich počet za 7 let zvýšil o 268, což představuje nárůst o 7,3 %.

Druhou velice silnou a dynamicky rostoucí skupinou čerpacích stanic jsou takzvané poloveřejné stanice s vymezeným přístupem. Jejich počet se od roku 2010 více než zdvojnásobil a zaznamenal růst o 225%. Tehdejších 293 poloveřejných stanic se za sedmileté období rozrostlo o 379 na současných 672. Největší počet v této skupině tvoří jednoproduktové stanice s prodejem motorové nafty.

Sektor neveřejných stanic naopak setrvale klesá, z 2626 v roce 2010 na současných 2408 stanic, tedy o necelých 218 stanic za posledních sedm let.

Nezanedbatelný je v České republice i podíl čerpacích stanic, u kterých lze tankovat alternativní paliva. Síť čerpacích stanic LPG, kterých je více než 900, je považována co do hustoty za dostatečnou a komfortní pro uživatele pohonu na propanbutanové palivo, významně roste počet plnicích stanic pro stlačený zemní plyn, kterých je v současné době již 149.

Datum: 11. února 2018

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: Minsterstvo průmyslu a obchodu