Trh s motorovými palivy budou v budoucnu stále více ovlivňovat regulatorní orgány

Dne 5. prosince 2019 se konala řádná valná hromada České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). která se zabývala děním v oblasti pohonných hmot v uplynulém půlroce i výhledem do budoucnosti, který bude stále více ovlivněn regulatorními orgány.

Trh s pohonnými hmotami v roce 2019 byl mírně rostoucí zejména díky prosperující ekonomice a prodeje jak nafty, tak i benzinu jsou uspokojivé. Na trh neměla dopad velmi komplikovaná situace na jaře, kdy došlo ke kontaminaci ropy, dodávané ropovodem Družba a hrozilo i zastavení provozu rafinerie Unipetrolu v Litvínově. Díky příkladné a velmioperativní spolupráci Unipetrolu, rozhodujících distributorů PHM, MERO a Správy státních hmotných rezerv byla situace řešena zápůjčkou ropy ze státních rezerv, která je dnes již vrácena.

Zmínku zaslouží i výborná kvalita pohonných hmot, prodávaných členskými firmami ČAPPO, prokázaná kontrolami České obchodní inspekce. Ostatně obecně i kvalita PHM na českém trhu je velmi dobrá ve srovnání se zahraničím.

Dalším blokem témat na jednání valné hromady byl výhled do roku 2020 a další budoucnosti. Evropská i česká legislativa ukládají v tomto roce docílit úsporu 6% emisí CO2 na jednotku energie v palivu oproti stavu v roce 2010. O struktuře prodávaných paliv nerozhodují jejich distributoři, ale vozový park zákazníků a přes velkou finanční i mediální podporu alternativních paliv zatím vozidla na alternativní pohon jejich přízeň nezískala, snad s malou výjimkou hybridního pohonu a autobusů na CNG, takže zhruba 96% energie do dopravy v roce 2019 přinesou klasické pohonné hmoty. V tomto kontextu nezbude než začít v roce 2020 postupně uvádět na trh benzin E10, tedy s obsahem biosložky do 10%, ostatně v Německu se prodává již radu let a Slovensko a Maďarsko jej zavedou počátkem roku 2020. ČAPPO soudí, že postupem doby by benzin E10 měl být na českém trhu zaveden plošně a benzin s oktanovým číslem 98 by měl zůstat v kvalitě E5. Pro plnění cílů ve zvýšení podílu obnovitelné energie je to jeden z klíčových nástrojů.

Nová zadání do dopravy přináší Směrnice EU 2018/2001 (REDII), která ukládá do roku 2030 postupně zajistit v dopravě 14 % podíl obnovitelné energie, přičemž podíl biosložek z potravinářské biomasy omezuje na 7 % a stanovuje podíl vyspělých biopaliv (tedy biopaliv mj. z nepotravinářské biomasy) na 3,5 %. Splnění tohoto cíle bude obtížné když různé propočty ukazují, že kolem 90 % energie v dopravě v r. 2030 bude stále na bázi nafty a benzinu. Struktura vozového parku se sice může i výrazněji měnit díky tlaku EU na výrobce automobilů, ale současných 5,8 mil. osobních automobilů v průměrném stáří téměř 15 roků rychlou revoluci nesignalizuje. Navíc za situace, kdy v ČR podíl fosilní elektrické energie stále překračuje 85% změna k elektrické energii nepřinese revoluci ani ekologickou. Dle ČAPPO je proto nezbytná spolupráce všech dodavatelů energie do dopravy mezi sebou i s ministerstvy průmyslu a obchodu a životního prostředí, neboť jen tak se transpozicí Směrnice RED II do prostředí České republiky podaří vytvořit prostředí pro její naplnění za cenu společenských nákladů pouze nezbytně nutných. V situaci, kdy autoři cílů v Bruselu konají poněkud nekoordinovaně, to vůbec nebude snadné.

Datum: 16. prosince 2019

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO