Trh čerpacích stanic v roce 2016

Podle statistiky MPO ČR je na trhu v ČR k 31. 12. 2016 celkový počet čerpacích stanic 6992, z toho veřejných čerpacích stanic je 3906 (tvoří podíl 55,9%) , polo veřejných stanic (s vymezeným přístupem)je 658 (tvoří podíl 9,4%) a neveřejných stanic je 2428 (tvoří podíl 34,7%).

Proti stejnému období roku 2015 (celkem 7010 stanic) se celkový počet ČS nepatrně snížil index 99,7 %.

Segment veřejných stanic se proti roku 2015 (3844) zvýšil o 1,6% na 3906 stanic .Počet poloveřejných se zvýšil proti roku 2015 (637) o 3,3% tedy na 658 stanic. Dlouhodobě se počet poloveřejných stanic stále zvyšuje . Proti roku 2010 (kdy bylo vykázáno 293 poloveřejných stanic je za rok 2016 v evidenci 658 poloveřejných stanic to je nárůst o více jak 350 stanic tedy s indexem 225 % Rozhodující je zde prodej motorové nafty , která v tuzemské spotřebě tvoří více jak 73% a vykazuje stále rostoucí poptávku a to především růstem ekonomiky .

Výrazně poklesl segment neveřejných stanic z 2529 na 2428 (index 96%). Snížení je dáno především změnou klasifikace na pouze provozní nádrž .

Vezmeme-li v úvahu celkovou délku silniční sítě (I.,II., III.,) a dálniční sítě celkem 55 000 km, tak každých 13 km je veřejná nebo poloveřejná čerpací stanice (3906+658 stanic ).

Růst prodeje paliv v u ČS je podpořen nízkou cenou ropy , růstem ekonomiky, lidé více utrácejí za pohonné hmoty i za další rozvíjející se služby na čerpacích stanicích.

Proto roste ve sledované statistice jak segment veřejných tak polo veřejných stanic.

Z pohledu sortimentu výrazně přibývá u ČS plynná alternativa CNG a u jedno produktových stanic je to stále motorová nafta. O bio naftu však zájem v roce 2016 výrazně poklesl z důvodu vyššího zdanění . (Nyní je v evidenci 147 stanic s nabídkou CNG).

 *) poloveřejné stanice jsou především v areálech podniků (stavební dvory, dopravní areály ,zemědělské farmy , pily atd.) vydává se zde nasmlouvaným firmám ale i prodává občanům nebo lidem, kteří v areálu pracují.

Datum: 4. června 2017

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO