Tisková zpráva k prodloužení prodeje benzinů zimní kvality

Automobilové benziny jsou vyráběny a prodávány s kvalitativními parametry podle evropské normy ČSN EN 228. V této normě je určen ve vazbě na časová období ukazatel nazvaný tlak par. Jedná se o sezonní parametr, který charakterizuje těkavost benzinu a je ovlivňován přítomností uhlovodíků s nízkým bodem varu. Pro letní období musí být množství nejlehčích uhlovodíků nízké, aby bylo minimalizováno odpařené množství do ovzduší. Dle citované normy je to interval pro letní období 45 až 60 k PA.

Vyhlášený nouzový stav a protiepidemická opatření po celé čtyři měsíce roku 2021 a částečně ještě i v květnu t. r. vedly k omezení pohybu osob v rámci individuální motorizace, příhraniční turistiky, dále omezení služebních cest i omezení a pozastavení řady podnikatelských aktivit, což vše se projevilo výrazným poklesem spotřeby automobilových benzinů a v důsledku toho i enormním nárůstem zásob benzinů zimní kvality, a to nejen v ČR, ale i v řadě dalších zemí EU.

Tato situace velmi ztěžuje obměnu zásob benzínů v zimní kvalitě za benzíny v letní kvalitě a ČAPPO se proto obrátila na Českou obchodní inspekci, která kontroluje kvalitu prodávaných pohonných hmot, se žádostí o toleranci odchylky parametru „tlak par“ po delší období než do 21. května 2021, což je nyní stanovené konečné datum pro doprodej zimního benzinu na čerpacích stanicích podle ČSN EN 228. Zároveň potvrdila, že se jedná o kvalitativní odchylku, která neohrozí životní prostředí, provozní chování spalovacích motorů, ani zdraví řidičů. Uvedenou tolerancí „tlaku par“ nejsou významně ovlivněny jízdní vlastnosti vozidel, neboť v konstrukci palivových soustav, elektronických vstřikovacích systémů je rozhodujícím parametrem destilační zkouška, resp. odpařené množství benzinů touto zkouškou do 70 °C a do 100 °C, které jsou definovány normou a jsou povinné.

Dopisem ze dne 29. dubna 2021 Česká obchodní inspekce potvrdila, že do 30. června 2021 bude odchylky parametru „tlak par“ tolerovat a v rozmezí 45 až 70 kPA posuzovat vzorky jako nezávadné. Obdobná opatření budou i v okolních státech.

ČSN EN 228

Norma určuje technické požadavky na kvalitu a metody zkoušení. Další informace neleznete zde.

Datum: 20. května 2021

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO