Seminář ČAPPO 8. 6. 2017 - Nová paliva pro vznětové motory

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) ve spolupráci se Slovenskou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu (SAPPO) uspořádaly odborný mezinárodní seminář Nová paliva pro vznětové motory, který se konal dne 8. června 2017 v hotelu PRAMEN v Praze.

Semináře se zúčastnilo 67 českých a slovenských odborníků z oblasti výzkumu, vývoje, výroby, distribuce a užití paliv pro vznětové motory se zaměřením na vyspělá paliva nové generace.

Úvodní slovo přednesl Jan Mikulec, výkonný ředitel ČAPPO, který zdůraznil, že cílem konání semináře je výměna zkušeností s vývojem, výrobou a užitím nových paliv pro vznětové motory a připomenutí 25. výročí činnosti České asociace petrolejářského průmyslu jako dobrovolného sdružení tuzemských a zahraničních firem působících v petrolejářském oboru na území ČR.

V rámci prezentací přednesli zástupci státní správy ČR a SR referáty o historii užití biopaliv pro silniční dopravu a předpokládaný vývoj legislativy jejich využití do roku 2020 a po roce 2020. Důležitým tématem byly i přednesené informace o pilotní projektu výroby hydrogenovaných rostlinných olejů a jeho využití v praxi v aktuálních podmínkách ČR.

V diskuzi účastníci ocenili význam semináře jako nástroje výměny zkušeností v oblasti nových paliv pro dopravu na bázi obnovitelných zdrojů energie.

Seminář uzavřel stručným hodnocením jeho přínosu Jan Mikulec.

Datum: 30. června 2017

Autor: ČAPPO

Zdroj: ČAPPO