Reakce ČAPPO na zavádějící článek idnes o kvalitě paliv

Dne 16. června 2018 byl na serveru idnes zveřejněn článek se zavádějícím titulkem „Češi tankují horší naftu, proto se ničí částicové filtry, říká expert“. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se ohrazuje jak proti titulku, tak proti v článku užitým zcela nepravdivým konstatováním, že na českém trhu jsou prodávána ve srovnání s Německem méně kvalitní paliva, konkrétně nafta.

V celé Evropě nafta musí splňovat požadavky jednotné evropské normy EN 590 (česká edice ČSN EN 590). Kvalita nafty je pravidelně kontrolována a Česká republika patří k zemím, kde intenzita kontrol patří k nejvyšším. Konkrétně podle posledních zveřejněných autoritativních údajů (Fuel quality in the EU in 2016, European Environment Agency, Report No 24/2017) bylo v roce 2016 v České republice kontrolováno 1 213 vzorků nafty a 992 vzorků benzinu, více vzorků nafty bylo kontrolováno pouze v Belgii (4 132) a Velké Británii (2 668). V žádné další zemi nebylo pak kontrolováno více než 1 000 vzorků, včetně zmiňovaného Německa (401). I výsledky kontrol v posledních letech ukazují na velmi dobrou kvalitu nafty v ČR.

V roce 2017 bylo zkontrolováno v ČR 1 274 vzorků nafty, přitom žádný z 519 vzorků, odebraných na čerpacích stanicích členských firem ČAPPO, nevykázal odchylku od kvality oproti normě. U vzorků, odebraných na jiných čerpacích stanicích byla odchylka zaznamenána u 12 vzorků, z toho 11 pro snížený bod vzplanutí a 1 pro zvýšený obsah síry. To však nejsou odchylky, které by mohly mít dopad na zvýšené zanášení filtru pevných částic. ČAPPO proto odmítá tvrzení, že častější zanášení filtru pevných částic je důsledkem nižší kvality nafty v České republice, ostatně stejně tak by se asi výrobci automobilů ohradili proti obdobně kvalifikované úvaze, že po český trh jsou vyráběny méně kvalitní filtry pevných částic.

Nutno však poznamenat, že paliva lze zakoupit i na řadě míst, která nezřídka nejsou evidována dle zákona o pohonných hmotách a tak stojí i mimo pozornost České obchodní inspekce. Kvalita těchto paliv a jejich původ může být značně pochybný.

ČAPPO soudí, že daleko větší pozornost by měla být věnována stavu ojetin, které jsou dováženy do České republiky. Do května letošního roku bylo registrováno přes 75 tis. ojetých vozidel, z nichž pouze 20% bylo mladších pěti let. I když kolem roku 2017 řada automobilek pronikavě snížila ceny filtrů pevných částic (např. ŠKODA „přiblížila cenovou hladinu filtrů reálnému spotřebiteli v České republice“ snížením jejich ceny až o 60%), přesto výdaj 13 až 18 tis. Kč bude pro nového majitele ojetiny asi limitující.

Datum: 18. června 2018

Autor: ČAPPO

Zdroj: ČAPPO