Pozvánka na seminář ČAPPO 8. 6. 2017 - Nová paliva pro vznětové motory

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) ve spolupráci se Slovenskou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu (SAPPO) pořádají v rámci připomenutí 25 let činnosti ČAPPO odborný mezinárodní seminář NOVÁ PALIVA PRO VZNĚTOVÉ MOTORY, který se bude konat dne 8. června (čtvrtek) 2017 od 10 hodin v hotelu PRAMEN, Za Černým mostem 362, Praha 9 - Hloubětín.

Seminář je určen především pro technické pracovníky z výroby a distribuce silničních motorových paliv a provozovatele vozidel se vznětovým motorem.

V rámci semináře přednesou specialisté ČAPPO a SAPPO tato témata:

  • pohonné hmoty pro vznětové motory dříve, nyní a v budoucnosti
  • zkušenosti s implementací novelizovaných směrnic o obnovitelných zdrojích energie a kvalitě paliv v podmínkách ČR a SR
  • výroba a perspektivy hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO)
  • pilotní projekt HVO v rafinérii Litvínov
  • zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech
  • vliv kvality upotřebených kuchyňských olejů na kvalitu motorové nafty
  • použití vznětového motoru na duální pohon s využitím CNG.

Semináře se jako host zúčastní Ing. Juraj Novák, hlavní státní poradce z odboru energetické a surovinové politiky Ministerstva hospodářství Slovenské republiky.

Mezinárodní seminář je bez poplatků.

Zájemci o seminář se mohou přihlásit již teď na adrese cappo@cappo.cz.

Praha 5. 4. 2017

Ing. Miloš Podrazil

Datum: 5. dubna 2017

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO