Poskytování občerstvení na čerpacích stanicích formou take away

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným podle zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, byla mj. prodejnám potravin a čerpacím stanicím pohonných hmot bez dalšího udělena výjimka z obecného zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb. To samo sebou nese i možnost vstupu veřejnosti do těchto provozoven.

S ohledem na to, že stejným mimořádným opatřením se naopak zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, zamezily všechny společnosti sdružené v ČAPPO s okamžitou platností a bez výjimky možnosti konzumace potravin na místě a využívání těch prostor čerpací stanice, kterou jsou primárně určeny ke konzumaci občerstvení.

Za důsledného dodržování zvýšených hygienických opatření tak zajišťujeme pouze prodej pohonných hmot, potravin, občerstvení formou take away, drogistického a dalšího běžného a povoleného sortimentu včetně provozování sociálních zařízení.

Za nezbytná omezení se našim zákazníkům omlouváme. 

Členské firmy ČAPPO prosí své zákazníky:

Noste roušku, chráníte sebe i ty, kteří vám naše služby zajišťují.

Děkujeme.

Datum: 8. dubna 2020

Autor: ČAPPO

Zdroj: ČAPPO