Čistící vlastnosti prémiových paliv

Vznik a složení usazenin na sacích ventilech a vstřikovacích tryskách

Tvorba úsad na sacích ventilech benzinového motoru může mít několik příčin. Ze strany paliva se na ní mohou podílet nenasycené uhlovodíky (proto je obsah olefinů je povinný parametr v normě jakosti jako max. 18 % ) a které by mohly vytvářet pryskyřice.

Nebo vyšší obsah alkoholů, dále malá oxidační stálost nebo odparnost olejů. Špatným spalováním vznikají saze a zapečený karbon. Na tvorbě úsad se podílí dále páry nebo kapičky oleje přicházející do sacího kanálu z nucené ventilace klikové skříně, kyselé produkty z profuku, kapičky vody, prach z nasátého vzduchu a zpětné vedení výfukových plynů do sání. Jinak karbon může zlobit i ve spalovacím prostoru, když se rozžhaví může způsobit detonační spalování. Nebo jiný případ u motorů s přímým vstřikem: kapky benzinu se nestihnou odpařit a začnou hořet ještě v celku takže se spečou na saze .

Detergentní účinek prémiového paliva

Po jak dlouhé době se detergentní účinek prémiového paliva projeví a jak dlouho trvá, než se např. nový vstřikovač zanese nekvalitním palivem?

Prémiový automobilový benzin aditivovaný detergentní přísadou je schopen udržet čistotu sacích ventilů benzinového motoru po dobu celé životnosti pokud je použitá detergentní přísada dostatečně účinná a pokud je použita v dostatečném množství např . 800 ppm až 1000 ppm . Prováděné testy na speciálním motoru M102 (4 válcový motor Mercedes Benz) po dobu 60 hodin, kdy bylo spotřebováno 230 litrů paliva tj cca 5 nádrží v režimu městský cyklus ,to představuje proběh 2500 až 3000 km, kdy dojde k vyčištění resp množství úsad je zanedbatelné v průměru 15 mg /ventil.

Naopak za stejný čas se mohou projevit při použití standardního neaditivovaného benzinu úsady na sacích ventilech v množství v průměru 380 mg/ventil a v jednotlivých případech ventilů úsady mohou dosáhnout i 500 mg.

Pokud budete používat standardně aditvovaný prémiový benzin tento problém nevzniká. Pro současné moderní benzinové motory je udržení čistoty sacího systému v podstatě podmínkou bezporuchového provozu, plnění emisních limitů úspory ve spotřebě a minimalizaci servisních nákladů.

Jak vlastní čištení probíhá 

Účinek detergetních přísad v prémiovém benzinu má dvojí funkci a to efekt čistící dlouhodobě udržuje v čistotě sací ventily, vstřikovače i spalovací prostor a druhý efekt odstraňuje dříve vzniklé usazeniny .

V průběhu provozu motoru a spalovacího systému na neaditvovaný benzin po delší době 8 až 10 tis. km se vytváří na sacích ventilech až kolem 1000 mg úsad v extrémních případech i vyšší. Moderní detergentní přísady spolehlivě zajistí, aby ventily zůstaly úplně čisté a nebo množství úsad bylo v úrovni několika málo desítek mg (20 mg).

Datum: 6. června 2017

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO