Cena ropy a paliv, současný stav a nejbližší vývoj

Cenu pohonných hmot v dalším období bude stanovovat cena ropy. Za rozhodující považuji těžební kvóty ropy u významných producentů pro rok 2021 a vývoj ekonomiky.

Za současné situace je celosvětově snížená poptávka po ropě o cca 10 mil barelů denně, a to poklesem výkonnosti ekonomik jednoznačně dané vlivem nouzových opatření. Teprve výraznější nárůst ekonomiky a tím poptávky po ropě povede ke zvýšení ceny ropy a také pohonných hmot. Zatím je ropa v pásmu 51-56 USD/barel. S ohledem na současnou epidemiologickou světovou situaci, a jen mírný nárůst těžebních kvót OPEC +, a k tomu jen pozvolný nárůst světových ekonomik pak očekávám, že se ropa zatím v 1. čtvrtletí 2021 bude pohybovat v pásmu 50-55 USD.  

Na začátku roku 2020 byla cena ropy vyšší, a to v pásmu 65-70 USD/barel a cena 95 ti oktanového benzinu 32,50 Kč za litr a nafta 32,10 Kč za litr. Do roku 2021 vstupujeme s nižší cenovou úrovní jak u ropy, kolem 55 USD/barel, tak i pohonných hmot. U nejprodávanějšího benzinu 95 oktanů je nyní průměrná cena 27,90 Kč/litr (což je o 4,50 méně, než na začátku roku 2020) a u nafty je průměrná cena 27,20 (o téměř 5 Kč za litr méně). Důležitý je také kurz USD/Kč. Oslabení dolaru vůči ostatním měnám, tedy i koruně (viz rozpočet a velké záchranné finanční prostředky v USA na posílení ekonomiky), bude nárůst ceny ropy tlumit. Nelze vyloučit ani spekulativní nákupy ropy od investorů spoléhající na postupný nárůst ceny a výraznější oživení ekonomiky. V širších souvislostech pak schválená vakcína a očkování populace proti koronaviru v ekonomicky vyspělých zemích může vést k vyšší spotřebě ropy i pohonných hmot.

Při stále vysoké úrovni zásob ropy (obavy z těžební disciplíny zemí OPEC) proto nelze zcela vyloučit ani určité snížení ceny ropy zpět k 50 USD/barel v souvislosti s novými mutacemi, a rychlejšímu šíření viru, pomalém očkování vakcínou a stále hodně zasažená klíčová odvětví jako je cestovní ruch, volnočasové aktivity a dalšími negativní dopady do ekonomiky dané omezenou mobilitou a samozřejmě tím i dopad do spotřeby pohonných hmot. Oživení na úroveň roku 2019 (před pandemii) může trvat delší dobu.

Důležitým faktorem bude i vývoj kurzu koruny vůči dolaru – silnější koruna bude tlumit nárůst ceny. Ropa stále zůstává strategickou energetickou komoditou a chemickou surovinou a není zatím nahraditelná. Musím potvrdit, že rozhodující pro cenu ropy je a bude vývoj ekonomiky a poptávka.  Navíc v ČR dochází v těchto dnech ke snížení spotřební daně u motorové nafty. To se zatím projevilo i v poklesu ceny nafty o 50 haléřů a pomůže zvýšit spotřebu. Ani u benzinu v zimním období zatím neočekávám nárůst ceny nad 30 Kč.

Telefonický rozhovor 8. 1. 2021 s redaktorem Primy, panem Procházkou.

Datum: 8. ledna 2021

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO