ČAPPO vyzývá Parlament ČR

Snižování emisí v české dopravě potřebuje příslušnou legislativu. Transpozice evropské směrnice RED II čeká stále na schválení.

Česká asociace petrolejářského průmyslu (ČAPPO) a její členské firmy, dodávající přes 90 % energie do české dopravy, vědomi si a podporujíce dlouhodobé cíle dekarbonizace české dopravy, vyzývá poslance Parlamentu ČR, aby v nejbližší možné době projednali a přijali novelu Zákona o podporovaných zdrojích energie, jejíž projednání nadále vázne. Tato novela je současně zásadním dokumentem transpozice evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED II) do české legislativy pro oblast dopravy. Tento proces má být ukončen do poloviny letošního roku ve všech členských státech EU. Neprojednáním této transpoziční legislativy současnou Sněmovnou Parlamentu ČR v tomto volebním období je ohrožena, pravděpodobně až na několik let, implementace této klíčové části evropské směrnice, vedoucí k ozelenění a dekarbonizaci české dopravy.

ČAPPO a jeho členské firmy jsou plně zavázáni evropskými cíli snížení emisí v dopravě. Již v roce 2020 dosáhli členové ČAPPO splnění závazného cíle snížení emisí o 6 % proti roku 2010 a jsou připraveni se nadále podílet na splnění postupných cílů, vedoucích až k uhlíkové neutralitě celé ekonomiky v roce 2050.

K tomu je však potřebné, aby celoevropské ukládání těchto nelehkých a ambiciózních cílů bylo podloženo i adekvátními kroky v příslušné lokální legislativě. Z pohledu konečného celospolečenského cíle, tj. dekarbonizace celé ekonomiky není nic horšího, než odkládání přijetí nezbytné legislativy a nezajištění tak čitelného právního a podnikatelského rámce pro přijetí potřebných zásadních strukturálních změn.

ČAPPO vyzývá odpovědné parlamentní instituce, aby se zasadily o přijetí novely Zákona o podporovaných zdrojích energie jakožto zásadní transpoziční legislativy směrnice RED II do české legislativy.

Datum: 26. dubna 2021

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO