Kvalita pohonných hmot v roce 2017 byla nejlepší u čerpacích stanic členů ČAPPO

22. 2. 2018 / ZPRÁVY ČAPPO / Autor: Tomáš Mikšovský, Václav Loula, ČAPPO / Zdroj: ČOI

Členské firmy ČAPPO vykazují i díky vlastním interním systémům kontroly dlouhodobě lepší výsledky v rámci monitoringu kvality prodávaných pohonných hmot než celý trh. Vyplývá to z bilance výsledků kontroly jakosti pohonných hmot prováděných ČOI za rok 2017.

V roce 2017 inspektoři ČOI odebrali celkem 2650 vzorků pohonných hmot prodávaných u veřejných čerpacích stanic v České republice. U benzínových pump členských firem ČAPPO bylo odebráno 988 vzorků tj. 37,3 %, zbývajících 1662 vzorků, tedy 62,7 % ČOI odebrala při kontrolách čerpacích stanic ostatních prodejců. Pokud porovnáme

Podle počtu čerpacích stanic v síti z celkového počtu 4610 veřejně dostupných čerpacích stanic (3940 veřejnch + 670 poloveřejných stanic) tvoří 1400 čerpacích stanic členských firem ČAPPO pouze 30%.

Podle výsledků vyhodnocení kontrolních odběrů byla zaznamenána neshoda s normou ve 26 případech a celková chybovost v roce 2017 je velmi nízká - pouze 0,98%.

Z toho u členů ČAPPO byly zjištěny 2 odběry (0,2 % z vlastních odběrů), přičemž 10 měsíců nebyl identifikován žádný chybný vzorek.

Při kontrolách ostatních čerpacích stanic bylo zjištěno celkem 24 chybných vzorků s celkovou chybovostí 1,4 % z vlastních odběrů (1032 vzorků automobilových benzinů z toho 12 chybných, 1274 odběrů motorové nafty z toho 12 chybných, 10 odběrů směsných paliv a čistých biopaliv z toho 2 chybné, pouze v případě 334 odběrů LPG a CNG byly všechny bez závad).

Z nesouladu podílů kontrol a chybovosti vykonaných na čerpacích stanicích členů ČAPPO je jasně patrná nevyváženost při plánování kontrolní činnosti ČOI, která se zaměřuje z hlediska jakosti prodávaných pohonných hmot na méně problémový segment čerpacích stanic. Nedostatečně jsou pak kontrolovány zejména poloveřejné čerpací stanice. ČAPPO dlouhodobě upozorňuje na Uvedená nerovnováha logicky nastoluje otázku přehodnocení dosavadního směrování kontrol, tak aby se posílila prevence v oblastech, které vykazují vyšší pravděpodobnost nedodržení jakostních norem.

Členské firmy ČAPPO vzhledem k vyššímu podílu četnosti kontrol ČOI společně s dlouhodobě velmi nízkou chybovostí významnou měrou přispívají k výborné úrovni kvality prodávaných pohonných hmot v ČR. 

Statistika monitoringu jakosti prodávaných paliv u čerpacích stanic v ČR 2002 - 2017

NAPIŠTE NÁM

Opište prosím následující bezpečnostní kód do pole pod kódem:

© 2019 ČAPPO - Všechna práva vyhrazena.  |  Stará verze stránek  |  Redakční systém i-servis.cz