Vývoj spotřeby pohonných hmot v ČR za 1. pololetí 2020

Za 1.pololetí 2020 klesla celková spotřeba pohonných hmot  o 9%. Výraznější pokles za hodnocené období byl u automobilových benzinů, jeho spotřeba klesla o 14%, zatímco propad u nafty byl 7%. Nejvýraznější propad poptávky v porovnání se stejným obdobím roku 2019 byl v dubnu, kdy automobilové benziny klesly o 33% a motorová nafta o 20%. Pokles poptávky po pohonných hmotách koresponduje s propadem HDP o 8,7%. Ukončení nouzového stavu, postupné uvolňování restrikcí a pomalé zlepšování ekonomické kondice v řadě odvětví vedlo v červnu k oživení v podobě nárůstu poptávky po pohonných hmotách oproti květnu o 6%.

Prodej pohonných hmot

V ČR se od března 2020 výrazně změnila epidemiologická a následně ekonomická situace v souvislosti šířením pandemie koronaviru.. Došlo k výrazném poklesu spotřeby pohonných hmot od vyhlášení nouzového stavu, který trval od 10. března do 27. května. Související přijatá opatření negativně ovlivnily ekonomiku řady podniků. Důsledkem bezprecedentní situace byl výrazný pokles spotřeby pohonných hmot na trhu v ČR.  Pokles poptávky pokračoval i v červnu, v porovnání se stejným obdobím roku 2019 byl pokles u autobenzinů už jenom o 7% a u nafty o 4%. Oproti květnu ale byly červnové prodeje pohonných hmot vyšší. Přes oživení poptávky v květnu a červnu stále nedosáhla spotřeba pohonných hmot loňské úrovně ve srovnání se stejným obdobím v roce 2019.

Potvrdilo se, že vývoj spotřeby autobenzinů se otočil také v důsledku poklesu výkonnosti  ekonomiky. Zhruba ze 40 % HDP ovlivňuje růst výdajů domácností na dopravu. Byl omezen volný pohyb osob, a lidé v době nouzového stavu necestovali v rámci individuální motorizace a to jak turistické tak do zaměstnání v řadě odvětví. Omezila se nebo se zcela zastavila průmyslová výroba (zejm. výroba osobních automobilů), výrazně se omezila osobní veřejná doprava a částečně i nákladní doprava a prakticky se zastavila domácí rekreační turistika. Služební cesty podnikových flotil byly také výrazně omezeny. Příhraniční styk, který často sloužil k nákupům levnějších pohonných hmot v ČR (zejména oproti SRN, Rakouska Slovenska) se zcela zastavil.

Faktorem ovlivňujícím celkovou spotřebu motorových paliv je nákup nových vozidel, který za 6 měsíců roku 2020 u osobních vozů klesl o 23,6% a v případě nákladních vozů dokonce o 41,3%.

Čerpací stanice

V některých regionech z důvodů nízké poptávky po pohonných hmotách ale také z důvodu uzavření restauračních zařízení na čerpacích stanicích docházelo k částečným omezením, zejména zkrácení prodejní doby nebo i dočasnému uzavření stanic. 
I přes přijatá hygienická opatření komplikovala provoz čerpacích stanic karanténa nebo onemocnění obsluhujícího personálu na čerpacích stanicích. Výpadek hotovosti vedle propadu prodeje pohonných hmot způsobil i propad tržeb za zboží a služby z prodejen a i z uzavřených restaurací. K dočasnému uzavírání čerpacích stanic docházelo především v příhraničních oblastech, v menších obcích s nízkou mobilitou. V příhraničních regionech z důvodů uzavření hranic docházelo u čerpacích stanic k nejvyšším propadům prodejů pohonných hmot (o více než 60 %).

Únor

Ještě v únoru r.2020 byla měsíční spotřeba benzinů 155 mil. litrů tj o 5% vyšší (index 105%) než za srovnatelné období února r.2019. V meziročním srovnání byla spotřeba nafty v únoru 451 mil. litrů tj o 4% vyšší (index 104%).

Březen

V březnu došlo po letech mírného oživení poptávky v období 2017 - 2019 k výraznému poklesu poptávky po automobilových benzinech o 19 % (mezi roční index 81 %). Průměrná denní spotřeba benzinů v březnu 2020 byla jen 4,5mil. litrů, proti průměrné denní spotřebě v loňském roce 5,6 mil. litrů klesla v březnu o 1,2 mil. litrů za jeden den. V případě motorové nafty za březen klesla poptávka o 11 % (meziroční index 89 %). Průměrná denní spotřeba nafty v březnu byla jen 14,4 mil. litrů, proti průměrné denní spotřebě v roce 2019 16,4 mil. litrů se snížila o 2 mil. litrů denně.

Za březen 2020 spotřeba autobenzinů dosáhla 139 mil. litrů (pokles o 19% a spotřeba nafty 446 mil. litrů (pokles o 11%).

Duben

V dubnu se pokles poptávky ještě dramaticky prohloubil. Spotřeba automobilových benzinů se propadla o 33% (meziroční index 67%. Průměrná denní spotřeba automobilových benzinů v dubnu spadla oproti březnu ze 4,5mil. litrů na 3,9 mil. litrů. Spotřeba autobenzinů v březnu (139 mil. litrů) a v dubnu (121 mil.litrů) byla nižší než v únoru (155 mil.l), přestože jde o nejkratší měsíc v roce.

Spotřeba motorové nafty za duben poklesla o 20% (meziroční index 80%). Průměrná denní spotřeba nafty v dubnu 13,2 mil. litrů byla také nižší než v březnu (14,4mil. litrů). Za duben spotřeba autobenzinů dosáhla 121 mil.litrů (pokles o 33%) a spotřeba nafty 398 mil. litrů (pokles  o 20%).

Květen

I v květnu pokračoval pokles poptávky, ale v menším rozsahu než v dubnu. Objem prodejů automobilových benzinů dosáhl 160 mil. litrů a v meziročním srovnání propadl o 19% (index 81%). U motorové nafty dosáhl objem prodeje 469 mil. Litrů, což je o 9% méně než za srovnatelný měsíc v roce 2019 (index 91%).

Červen

Spotřeba autobenzinů v červnu dosáhla 179 mil. litrů, proti roku 2019 se jedná o pokles pouze o 7%. U motorové nafty dosáhla spotřeba 487 mil. litrů a ve srovnání s loňským červnem poklesl jen o 4%. O oživení poptávky oproti květnu svědčí nárůst prodejů autobenzinů o 19 mil. litrů (index111,9% ) a motorové nafty o 18 mil. litrů (103,8%).

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za 1. pololetí  roku 2020 dosáhl 679 tis.tun (tj. 905 mil. litrů). Proti stejnému období roku 2019 (786 tis.tun tj. 1,048 mld. litrů)  vykázal pokles o 14% (index 86%). Hlavní důvodem poklesu poptávky bylo vyhlášení nouzového stavu z cílem zabránit šíření koronaviru a s tím úzce související přijímaná opatření s negativním dopadem do ekonomiky a tedy i spotřeby pohonných hmot. I když došlo od poloviny ledna k výraznému snížení cen pohonných hmot o více jak 6 Kč za litr byl tento cenový pozitivní faktor zcela eliminován vyhlášením nouzového stavu a v jeho důsledku poklesem výkonnosti ekonomiky.

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR dosáhl za 1. pololetí roku 2020 1850  tis. tun (tj. 2,689 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2019 (2431 tis.tun tj. 2,894 mld. litrů) klesla meziročně spotřeba o 7 % (index 93 %). Pokles spotřeby nafty byl oproti benzinům nižší především z důvodů nutnosti zajištění mezinárodní kamionové dopravy a tuzemské veřejné a nákladní dopravy pro zajištění zásobování České republiky důležitými komoditami. Propad spotřeby byl částečně bržděn také mimořádnou aktivitou složek integrovaného záchranného systému, především pak hasičů a armády při zajišťování úkolů v době krizového stavu.

Pokles spotřeby nafty byl důsledkem snížení výkonnosti ekonomiky. Vývoj HDP má 80 % vliv na spotřebu nafty. Ta od poloviny března, v dubnu, v květnu a částečně i v červnu  byla citelně ovlivněna poklesem přepravních výkonů v důsledku řady omezení v průmyslové výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích náročných na spotřebu nafty. V individuální dopravě s dieselovým pohonem se také projevil nouzový stav a omezený pohyb osob.

Predikce

Výraznější zlepšení ve spotřebě pohonných hmot lze očekávat až v závěru 3. čtvrtletí (srpen- září) a ve 4. čtvrtletí, pokud nedojde k druhé vlně pandemie a  dalšímu omezení pohybu v některých zasažených oblastech. Současná situace a postupné uvolňování restrikcí povede k návratu do lepší kondice ekonomiky v ČR i dalších zemích a to bude postupně zvyšovat spotřebu nafty, benzinů i leteckých paliv. Současná nízká cena pohonných hmot bude poptávku podporovat. Nadále se ovšem bez pohonných hmot neobejdeme, jsou stále strategickou komoditou a proto i v dnešní době je prioritou potvrzení dostatku zdrojů a plynulé zásobování celého trhu ČR. Nižší ceny pohonných hmot v ČR v průběhu letního období v porovnání s okolními státy (např. SRN, Rakousko, Slovensko a další cílové rekreační destinace jako je Itálie, Chorvatsko) a očekávané oživení domácí turistiky bude důležitým faktorem pro růst poptávky po pohonných hmotách ve 2. pololetí.

Datum: 4. září 2020

Autor: Ing. Václav Loula, Ing. Tomáš Mikšovský

Zdroj: ČAPPO