Slavnostní zasedání k 25. výročí založení ČAPPO

Slavnostní zasedání k 25. výročí založení ČAPPO se konalo dne 16. listopadu 2017 v hotelu PRAMEN, Praha 9

Za účasti statutárních zástupců členských firem, vedoucích pracovních skupin, odborných sekcí a hostů zahájil slavnostní zasedání předseda představenstva, Jan Duspěva.

V úvodním projevu zhodnotil historii ČAPPO od roku 1992 s jejími úspěchy i problémy.

Následovala prezentace výkonného ředitele, Jana Mikulce, s výhledem do budoucnosti.

Na závěr zahájení slavnostního zasedání byli za dlouholetou činnost oceněni bývalí kolegové a externí spolupracovníci, pánové Jaroslav Buchta, Vladimír Dlouhý, Jaromír Hynek, Václav Loula, Vladimír Matějovský, Ivan Ottis, Miloš Podrazil, Václav Pražák, Vladimír Třebický a Martin Vlášek.

Slavnostní zasedání bylo ukončeno večerním rautem.

Jan Duspěva, předseda představenstva

Jan Mikulec, výkonný ředitel

Datum: 12. prosince 2017

Autor: ČAPPO

Zdroj: ČAPPO