Budoucnost elektromobility optikou ČAPPO

Elektromobilita bude v rámci trendu čisté mobility v dopravě určitě jednou z alternativ . Přistupují k ní automobilové koncerny , které plánují vyřešit dosavadní emisní problémy u spalovacích motorů a fosilních paliv. Je potřeba zdůraznit, že ale zatím nezastavili výrobu spalovacích motorů. I přes deklarovanou podporu v rámci státních politik v dopravě, ekologii, různých dańových výhodách to bude cesta složitá a časově náročná.

Zatím stále platí vysoká obliba benzinových či diselových atomobilů, nízké ceny automobilů, i pohonných hmot ,velmi kvalitní infrastuktura čerpacích stanic, servisů a rostoucí spotřeba právě pohonných hmot.

Zatím lze očekávat ,že při uvažovaných podporách bude docházet k pomalé obměně především u vozového parku státní správy, České pošty, městské policie, sociálních služeb, městské dopravy, které mají stabilní a uzavřené dopravní logistické systémy. I zde ale mají na výběr mezi CNG nebo elektromobilitou.

U elektromobility v širších souvislostech je potřeba připomenout co je zdrojem pro výrobu el. energie k pohonu. Pokud je to fosilní uhlí nebo jiný neobnovitelný zdroj je otázka snížení emisí v celém komplexu elektomobility hodně diskutabilní.

Je zde ještě mnoho dalších otevřených otázek jako obchodování s touto komoditou na čerpacích stanících, budování rychlodobíjech stanic, zdanění elektřiny k pohonu atd, finální parametry elektromobilu, komfort a jeho cena v konkurenci se standardním automobilem se spalovacím motorem a motivace zákazníků k obměně vozidel.

Očekáváme, že podíl elektomobility v dopravě v ČR by mohl v letech 2030-2035 dosáhnout 8 až 10%. V tomto období bude ještě na trhu i CNG a vodík. I v tomto období ale bude ještě dominance pohonných hmot s podílem 75%.

Datum: 5. června 2017

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO