CZ | EN

Ropné výrobky

Motorová paliva

jsou uhlovodíková paliva fosilního nebo jiného původu používaná pro pohon dopravních prostředků.

Sortiment

 • automobilové benziny
 • motorová nafta
 • letecký petrolej
 • zkapalněné ropné plyny
 • ethanol 85
 • ethanol 95
 • směsná nafta 30
 • bionafta

Topné oleje

jsou oleje fosilního nebo jiného původu používané pro výrobu energie.

Sortiment

 • plynové oleje pro topení
 • topné oleje nízkosirné (obsah síry max. 1 %)
 • topné oleje vysokosirné (obsah síry více jak 1 %)

Maziva

jsou uhlovodíky určené pro mazání dopravních prostředků, strojů a zařízení a používaná ve výrobě kaučuků a plastů.

Sortiment

 • motorové oleje
 • převodové oleje
 • průmyslové oleje
 • plastická maziva
 • technologické oleje

Pevné uhlovodíky

jsou uhlovodíky určené pro stavební a jiný průmysl.

Sortiment

 • asfalty
 • asfaltové výrobky
 • parafíny a cerezíny