CZ | EN

Články

Bezpečnost při distribuci pohonných hmot - prezentace ze semináře 6. 4. 2017

Nová paliva pro vznětové motory

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) ve spolupráci se Slovenskou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu (SAPPO) pořádají v rámci připomenutí 25 let činnosti ČAPPO odborný mezinárodní seminář

NOVÁ PALIVA PRO VZNĚTOVÉ MOTORY,

který se bude konat dne 8. června (čtvrtek) 2017 od 10 hodin v hotelu PRAMEN, Za Černým mostem 362, Praha 9 - Hloubětín.

Představenstvo ČAPPO na volební období 2017 až 2018

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice do konce roku 2015

Biopaliva jsou prosazována především jako ‚uhlíkově neutrální‘ zdroj energie, který šetří neobnovitelné fosilní zdroje pro využití především jako chemickou surovinu.

Minimální bezpečnostní standardy pro distribuci pohonných hmot

Valná hromada členů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) schválila jako jednu z priorit činnosti zpracování souboru opatření pod názvem „Minimální bezpečnostní standardy pro distribuci pohonných hmot“. Odborným zpracováním pověřila pracovní skupinu Bezpečnost.

Projekt FUELPAGE

V Srbsku využijí znalosti VŠCHT Praha v oblasti monitorování kvality paliva. Hlavním cílem projektu je zbavit se šedé palivové ekonomiky.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 další