CZ | EN

Články

Výroční zpráva ČAPPO 2016

V roce 2016 se činnost ČAPPO prioritně soustředila na dokončení upraveného programu Modernizace ČAPPO. Řádná valná hromada členů dne 6. prosince 2016 konstatovala, že program, který řešil tři stěžejní oblasti, a to legislativní aktivity, paliva a alternativní paliva pro dopravu a medializaci činnosti asociace, byl splněn.

Nová paliva pro vznětové motory - prezentace ze semináře 8. 6. 2017

Bezpečnost při distribuci pohonných hmot - prezentace ze semináře 6. 4. 2017

Představenstvo ČAPPO na volební období 2017 až 2018

Zhodnocení používání biopaliv v dopravě v České republice do konce roku 2015

Biopaliva jsou prosazována především jako ‚uhlíkově neutrální‘ zdroj energie, který šetří neobnovitelné fosilní zdroje pro využití především jako chemickou surovinu.

Minimální bezpečnostní standardy pro distribuci pohonných hmot

Valná hromada členů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) schválila jako jednu z priorit činnosti zpracování souboru opatření pod názvem „Minimální bezpečnostní standardy pro distribuci pohonných hmot“. Odborným zpracováním pověřila pracovní skupinu Bezpečnost.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 další