CZ | EN

Nová paliva pro vznětové motory

PICT0396

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) ve spolupráci se Slovenskou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu (SAPPO) uspořádaly odborný mezinárodní seminář Nová paliva pro vznětové motory, který se konal dne 8. června 2017 v hotelu PRAMEN v Praze.

Semináře se zúčastnilo 67 českých a slovenských odborníků z oblasti výzkumu, vývoje, výroby, distribuce a užití paliv pro vznětové motory se zaměřením na vyspělá paliva nové generace.

Úvodní slovo přednesl Jan Mikulec, výkonný ředitel ČAPPO, který zdůraznil, že cílem konání semináře je výměna zkušeností s vývojem, výrobou a užitím nových paliv pro vznětové motory a připomenutí 25. výročí činnosti České asociace petrolejářského průmyslu jako dobrovolného sdružení tuzemských a zahraničních firem působících v petrolejářském oboru na území ČR.

V rámci prezentací přednesli zástupci státní správy ČR a SR referáty o historii užití biopaliv pro silniční dopravu a předpokládaný vývoj legislativy jejich využití do roku 2020 a po roce 2020. Důležitým tématem byly i přednesené informace o pilotní projektu výroby hydrogenovaných rostlinných olejů a jeho využití v praxi v aktuálních podmínkách ČR.

V diskuzi účastníci ocenili význam semináře jako nástroje výměny zkušeností v oblasti nových paliv pro dopravu na bázi obnovitelných zdrojů energie.

Seminář uzavřel stručným hodnocením jeho přínosu Jan Mikulec.

Přednesené prezentace:

Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv v ČR do roku 2020. Historie, legislativa a výsledky.

Jiří Hromádko, Ministerstvo životního prostředí ČR

Alternativní paliva pro dopravu a pohony v ČR po roce 2020. Legislativa, národní akční plány.

Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Environmentální politika v oblasti paliv a biopaliv do roku 2020 a po roce 2020 na Slovensku. Historie, legislativa a výsledky.

Juraj Novák, Ministerstvo hospodářství SR

Zkušenosti s implementací novelizovaných směrnic o obnovitelných zdrojích energie a kvalitě paliv v podmínkách Slovenské republiky.

Jana Bučanová Ingeliová, SLOVNAFT, a.s., Bratislava 

Vliv kvality upotřebených kuchyňských olejů na kvalitu motorové nafty.

Jana Bučanová Ingeliová a František Čerňanský, SLOVNAFT, a.s., Bratislava

Pohonné hmoty pro vznětové motory v ČR dříve, nyní a v budoucnosti. Sortiment, jakost, legislativa, trh užití, ekonomická podpora.

Václav Pražák, dříve ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., a Miloš Podrazil, ČAPPO

Výroba a perspektivy hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO). Použití paliv s vysokým obsahem HVO. Stanovení biosložek v palivech včetně stanovení HVO.

Jan Špinka a Vladimír Třebický, SGS Czech Republic, s.r.o.

Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech.

Ivo Krajíček, SGS Czech Republic, s.r.o.

Použití vznětového motoru na duální pohon s využitím stlačeného zemního plynu.

Petr Jevič, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Fotogalerie