CZ | EN

Výroční zpráva ČAPPO 2016

V roce 2016 se činnost ČAPPO prioritně soustředila na dokončení upraveného programu Modernizace ČAPPO. Řádná valná hromada členů dne 6. prosince 2016 konstatovala, že program, který řešil tři stěžejní oblasti, a to legislativní aktivity, paliva a alternativní paliva pro dopravu a medializaci činnosti asociace, byl splněn.


Asociace považuje za jeden ze svých největších úspěchů v roce 2016 praktickou realizaci souboru legislativních opatření k potírání daňových podvodů při obchodování s pohonnými hmotami pro dopravu vedoucí nejen k zlepšení výběru daní, ale i očištění trhu o nespolehlivé podnikatelské subjekty.

V roce 2016 se asociace intenzivně věnovala transpoziční novele zákona o pohonných hmotách a ochraně ovzduší. V novele zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 369/2016 Sb.) se jí podařilo za přispění poslanecké iniciativy prosadit zreálnění povinnosti snížení emisí ze spalování pohonných hmot od roku 2017 do roku 2019 ze 4 % na 3,5 %.

Kompletní Výroční zpráva ČAPPO 2016 ke stažení