CZ | EN

ČAPPO

ČAPPO dbá na

  • dodržování legislativy České republiky dodržování obecných etických principů,
  • zásady šetrného přístupu k životnímu prostředí,
  • poskytování služeb na evropské úrovni,
  • korektní hospodářskou soutěž a podnikání.

Spolupracuje se zákonodárnými sbory a státními orgány ČR, nevládními organizacemi, vysokými školami, výzkumnými a vývojovými organizacemi a odbornou veřejností.

Spolupracuje s orgány a pracovními komisemi EU, s Evropským úřadem pro standardizaci CEN a Statistickým úřadem Evropských společenství (EUROSTAT), se sdružením EUROPIA a organizací CONCAWE.

ČAPPO se řídí

  • Zakladatelskou smlouvou Asociace,
  • Stanovami České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu,
  • Etickými pravidly členských firem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu,
  • Procedurálním postupem při projednávání porušení etických pravidel členských firem ČAPPO,
  • Organizačním a pracovním řádem Asociace a jednacím řádem představenstva.


ČAPPO byla založena v listopadu 1992.

 

Navenek je zastupována předsedou představenstva. Není podnikatelským subjektem.